naar inhoud

Bekendmaking - openbaar onderzoek optimaliseren overstorten zuiveringsgebied Essen

De gemeente Essen deelt mee dat Aquafin, Dijkstraat 8 in 2630 Aartselaar een aanvraag heeft ingediend voor het project optimalisatie overstorten zuiveringsgebied Essen.

Het openbaar onderzoek loopt van 18 november 2022 tot 17 december 2022.

De aanvraag heeft betrekking op een perceel kadastraal gekend als Essen, afdeling1, sectie B, nummer 368 A.

Het project heeft als doel om de overstortwerking naar de waterloop Kleine Aa, te reduceren door een kleine ingreep aan het bestaande stelsel. Momenteel werken de overstorten in Essen zeer veel wat een enorme vuiluitworp naar de waterlopen als gevolg heeft. Door het uitvoeren van lokale ingrepen kan er op korte termijn een ecologische winst geboekt worden doordat er aanzienlijk minder afvalwater zal overgestort worden en er grotere vuilvrachten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Essen zullen toekomen.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

Meer informatie over het openbaar onderzoek kan je onderaan dit bericht downloaden.

15 november ’22 (di)
Nieuwsoverzicht
meander Kleine Aa - foto: Fotografils

Milieu

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 42
e-mail
milieu@essen.be