naar inhoud

Heb je jouw verwarmingspremie al gekregen? Kijk het na!

De energieprijzen stijgen. In het voorjaar besliste de federale regering dat elk huishouden een eenmalige premie kon krijgen. De verwarmingspremie van 100 euro wordt automatisch verrekend op je energiefactuur. Maar dat zou nog niet bij iedereen in orde zijn. Kijk het dus zeker na!

De federale verwarmingspremie wordt per gezin met een residentieel elektriciteitscontract eenmalig toegekend en dat enkel voor de woonplaats.

Vandaag blijkt dat de premie van 100 euro in heel wat gevallen nog niet is uitbetaald, terwijl dat eigenlijk voor augustus in orde moest zijn.

Financiële ondersteuning

Met deze maatregel wil de federale regering zoveel mogelijk burgers financieel steunen voor de toegenomen verwarmingskostprijs van hun woning, onafhankelijk van de gebruikte verwarmingsbron die ze gebruiken (stookolie, aardgas, warmtepomp op elektriciteit, enz.).

Automatische toekenning van de premie van 100 euro

De FOD Economie heeft een online-toepassing ontwikkeld waarmee u kunt nagaan of u de premie van 100 euro automatisch zult ontvangen van uw leverancier.

U krijgt de federale verwarmingspremie automatisch als u van uw elektriciteitsleverancier een voorschot- of afrekeningsfactuur ontvangt.

Het automatiseringsproces is gebaseerd op een uitwisseling van gegevens tussen de FOD Economie, de elektriciteitsleveranciers en het Rijksregister. Raadpleeg voor meer informatie de FAQ "Welke stappen moet ik nemen om de federale verwarmingspremie te ontvangen?”.

Gebruik de online toepassing om na te gaan of de kruising van uw identiteitsgegevens met die van uw elektriciteitscontract ertoe heeft geleid dat u automatisch erkend werd als rechthebbende op de premie.

Als dat het geval is, werden uw gegevens naar uw elektriciteitsleverancier gestuurd, die instaat voor de betaling van de premie.

Zo niet, kunt u sinds 1 augustus 2022 een aanvraag indienen bij de FOD Economie (meer informatie).

Hoe uw aanvraag indienen?

 • Online

 • via een pdf-formulier

  Dat formulier moet je per post sturen naar:

  Verwarmingspremie - € 100
  PB 30061
  1000 Brussel

  Verzend uw aanvraag NIET via e-mail

U moet enkel het gedeelte "formulier" versturen (niet de pagina’s met toelichtende teksten).

Voeg geen andere documenten toe. Enkel de gegevens die op het formulier staan worden behandeld.

Verstuur uw aanvraag niet via aangetekend schrijven. U krijgt altijd een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.

Premie voor stookolie- en propaan in bulk

Naast de verwarmingspremie heeft de federale regering ook beslist om bij de aankoop van huisbrandolie of propaangas in bulk, bestemd voor het verwarmen van hun hoofdwoning, een stookoliecheque van 300 euro (eerst was er sprake van 225 euro netto maar dit werd in september 2022 verhoogd naar 300 euro. Het meerbedrag wordt automatisch gestort als je dit al aanvroeg) aan deze gezinnen toe te kennen. Deze maatregel heeft als doel een financiële steun toe te kennen aan het grootst mogelijk aantal burgers om hen te helpen het hoofd te bieden aan de stijgende prijzen voor de verwarming van hun woning.

Voor wie?

Een toelage van 300 euro netto wordt éénmalig en forfaitair aan iedere rechthebbende toegekend die tussen 15 november 2021 en 30 maart 2023 een levering van een bedrijf heeft ontvangen, als tussenkomst voor de betaling van de levering van huisbrandolie of propaangas in bulk, bestemd voor de verwarming van zijn hoofdverblijfplaats.

Hoe?

De uitbetaling van de cheque zal gebeuren door de FOD Economie. De toelage van 300 euro zal worden toegekend op basis van een aanvraagformulier dat door de rechthebbende ingevuld en online ingediend wordt (via een elektronisch platform).
 
Let op!: De online formulieren of de afdrukbare versie hiervan is nu beschikbaar. U kunt het in te vullen formulier ook afdrukken of aan uw verdeler vragen en het naar behoren ingevuld per aangetekende zending aan de FOD Economie zenden op het volgende postadres:

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Energie – Cel Mazoutpremie 300 euro
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Download hier de formulieren of vul het online in

Indien u nog vragen heeft, neem dan contact op met het Contact Center van de FOD Economie.

Het Contact Center is het enige contactpunt voor de FOD Economie en staat elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur tot uw dienst via:

07 september ’22 (wo)
Nieuwsoverzicht
shutterstock_1612695901.jpg

Milieu

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 42
e-mail
milieu@essen.be