naar inhoud

Plannen voor Nationaal Park: Essen tekent geen blanco cheque

Het voornemen van de Vlaamse regering om natuurgebieden zoals de Kalmthoutse Heide om te vormen tot Nationale Parken, leidt in Essen tot bezorgdheid bij landbouwers en bewoners van het woonbos Wildert. Volledig ten onrechte!

Op sociale media circuleren geruchten over waardeverlies van eigendommen of zelfs een uitdoofbeleid. Ook de gemeente wil een duidelijk antwoord op een aantal vragen. Maar de rechtszekerheid van onze bewoners, waar het bestuur de voorbije jaren zo hard aan heeft gewerkt, staat niet ter discussie.

Geen blanco cheque

Eén van de maatregelen waarmee Vlaanderen de klimaatcrisis en het verlies aan biodiversiteit wil tegengaan, is de oprichting van landschapsparken en nationale parken. Ook de Kalmthoutse Heide wil zich daarvoor kandidaat stellen en vraagt het engagement van de omliggende gemeenten. De gemeente Essen, zelf een toegangspoort tot het natuurgebied, staat constructief tegenover het idee, maar stapt niet ‘blindelings’ in het verhaal.

De kandidaturen voor het oprichten van Nationale Parken of landschapsparken moeten worden ingediend voor 15 september. In onze regio wenst het ‘Grenspark Kalmthoutse Heide’ zich kandidaat te stellen om Nationaal Park te worden. Concrete gevolgen zijn momenteel niet bekend, die moet de Vlaamse Regering nog uitwerken. Wat de gemeente Essen zeker niet zal doen, is een ‘blanco cheque’ ondertekenen. Het bestuur wil eerst zicht krijgen op de concrete plannen. De bezorgdheden van landbouwers, bewoners van het woonbos en vele andere privé-eigenaren neemt de gemeente absoluut ter harte.

Woonbos Wildert

Wat concreet het woonbos betreft, is het juridisch statuut van het woonbos op Wildert duidelijk: het PRUP (Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan) vormt daar de basis. Dit kan niet zomaar worden gewijzigd. Er is dan ook geen reden tot ongerustheid. Evenmin zou er info bewust zijn achtergehouden, laat staan dat er een uitdovend woonrecht zou zijn door een nieuwe ‘inkleuring’. Welke beslissingen er ook worden genomen, de bestaande eigendomssituatie en vergunningen zijn verankerd.


Het college van Essen bespreekt het dossier op woensdag 8 september.

06 september ’21 (ma)
Nieuwsoverzicht
Natuurbrandgevaar - heide

Communicatie & Onthaal

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 30
e-mail
communicatie@essen.be