naar inhoud

Tijdelijke proefopstelling doodlopende straat voor Hemelrijk

Met de komst van het cohousingproject Qville en Robotland is het verkeer in Hemelrijk de jongste jaren toegenomen. De gemeente wil dat de straat veilig en leefbaar blijft en start deze maand daarom met een proefproject om de straat te ‘knippen’ of doodlopend te maken voor gemotoriseerd verkeer.

Paaltjes ter hoogte van de Grensstraat 

Op advies van de de hulpdiensten en de verkeerspolitie werd gekozen om het einde van de straat tijdelijk - gedurende een tweetal maanden - af te sluiten ter hoogte van de Grensstraat (zie ook foto). De gemeente zal enkele paaltjes plaatsen, zodat wagens er niet kunnen passeren in afwachting van een tractorsluis op dezelfde locatie. 

Politie gaat verkeer tellen 

Voor we palen plaatsen, voert de politie een verkeerstelling uit in Hemelrijk, de Hollandsedreef en de Handelsstraat. Zo kunnen we onderzoeken wat de precieze impact is op het aantal verkeersbewegingen in deze straten. Vervolgens plaatsen we als proefproject de palen en een tractorsluis gedurende enkele maanden. Nadien evalueren we alles en neemt de gemeente een definitieve beslissing.

Maximum 30 km/u

Tegelijkertijd met het knippen van de straat, brengen we de maximumsnelheid van Hemelrijk terug naar 30 km/u. Zo is de gemeente ervan overtuigd dat we van Hemelrijk - tevens een belangrijke fietsverbinding - een aangename en veilige straat maken voor bewoners en bezoekers. Het tijdelijk afsluiten van de straat en het plaatsen van signalisatie en verkeersborden gebeurt tijdens de tweede helft van juli.

De gemeente benadrukt dat het hier om een testfase gaat. Na twee maanden wordt de opstelling grondig geëvalueerd. De gemeente zal dan alle meetresultaten, inzichten en ervaringen bespreken om tot een beste oplossing te komen.

16 juli ’21 (vr)
Nieuwsoverzicht
Knippen Hemelrijk

Openbare Infrastructuur

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 48
e-mail
openbarewerken@essen.be