naar inhoud

Nieuwe tarieven voor het recyclagepark

IGEAN voert vanaf 1 juli 2021 een indexatie door van de tarieven voor de betalende fracties op de recyclageparken van regio noord, waaronder dus ook het recyclagepark van Essen valt.

IGEAN werkt voor jouw gemeente tegen kostprijs. Dat wil in de praktijk zeggen dat kosten én opbrengsten één op één worden afgerekend met je gemeente.

Een heleboel elementen beïnvloeden de kosten voor de inzameling, transport en verwerking van ons afval. Denk maar aan de verwerkingskosten van het afval, brandstofprijzen, de indexering van de lonen… Het deel van de kostprijs dat we rechtstreeks aanrekenen aan bezoekers die betalende afvalstoffen brengen is vroeger nooit mee geëvolueerd. Het verschil moest worden opgehoest door de gemeente. Zonder de indexering van de tarieven werd het bij te passen bedrag door de gemeenten elk jaar groter. En dan is het niet de ‘vervuiler die betaalt’, maar elke belastingbetaler die deze lasten mee draagt.

Waarom een tariefverhoging?

Door de tarieven van het recyclagepark elk jaar te indexeren draagt de ‘vervuiler’ zijn rechtmatige steentje bij, en blijft het aandeel van elke belastingbetaler hetzelfde.

Vanaf 1 juli 2021 zijn de tarieven op het recyclagepark de volgende:

BETALEND particulier  kmo
     
 • grofvuil
 • gemengd bouw-/sloopafval
 • asbesthoudend afval
0,267 euro/kg 0,267 euro/kg
 • kalkplaten
 • cellenbeton
 • vlak glas
 • grond
 • zuiver steenpuin
 • groenafval
 • hout
0,043 euro/kg 0,085 euro/kg
 • piepschuim (zak 1.500 liter)
gratis 5,337 euro/zak
 • verpakking asbest
1 euro/stuk 1 euro/stuk
05 juli ’21 (ma)
Nieuwsoverzicht