naar inhoud

Publieke inspraak over het plan-MER voor het Beleidsplan Ruimte van de gemeente Essen

Elke Essenaar wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure over het plan-milieueffectenrapportage voor het Beleidsplan Ruimte Essen. De volledig verklaarde kennisgeving kan je raadplegen van 3 mei 2021 tot en met 1 juli 2021.

De gemeente Essen maakt voor haar grondgebied een Beleidsplan Ruimte op waarin ze haar visie op het gebruik van de ruimte in de gemeente geeft. Op dit moment is nog niet geweten hoe het uiteindelijke beleidsplan er zal uitzien. Er bestaat wel een conceptnota van het beleidsplan. Die conceptnota vormt de eerste stap in het planningsproces om na te denken hoe Essen er in de toekomst zou kunnen uitzien. Het geeft de ambities weer voor het toekomstig ruimtelijk beleid, bespreekt een aantal ruimtelijke strategieën om dit wensbeeld te bereiken en identificeert een aantal globale uitdagingen met lokale impact. Deze conceptnota maakt reeds een discussie op hoofdlijnen mogelijk.

Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de terinzagelegging van de volledig verklaarde kennisgeving. In die kennisgeving vind je onder meer een beschrijving van het beleidsplan en een voorstel van de methode waarmee de milieueffecten van het beleidsplan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Vanuit jouw kennis van de omgeving kan je de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden en ook de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven. Je wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

De volledig verklaarde kennisgeving kan van 3 mei 2021 tot en met 1 juli 2021 tegelijkertijd via de volgende kanalen geraadpleegd worden:

  • Bij het Team Mer in Brussel (na afspraak) en via de website www.omgevingvlaanderen.be
  • Op het gemeentehuis van Essen (Heuvelplein 23) en onderaan dit bericht als download.

Reageren op de kennisgeving

U moet uw reactie binnen de wettelijke termijn van 60 dagen (uiterlijk op 1 juli 2021) bezorgen. Dat kan bij voorkeur via mail naar mer@vlaanderen.be, maar je kan ze ook ter plekke afgeven aan het gemeentebestuur of aan het Team Mer in Brussel (na afspraak), of ze met de post versturen naar het Team Mer op onderstaand adres.

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kan je surfen naar www.mervlaanderen.be of bellen naar het gratis nummer 1700.

Departement Omgeving
Team Mer
Plan-MER voor Beleidsplan Ruimte van de gemeente Essen (PL0267)
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be

03 mei ’21 (ma)
Nieuwsoverzicht
luchtfoto Essen 2014

Ruimtelijke Ordening

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 47
e-mail
omgeving@essen.be