naar inhoud

"Tegen 2027 willen we 84% van de Essense woningen aansluiten op riolering"

Is jouw woning al aangesloten op een rioleringsnetwerk? De komende maanden en jaren staan er in onze gemeente nog heel wat rioleringswerkzaamheden op de planning.

“Tegen 2027 willen we in Essen nog minimaal 582 extra woningen aansluiten op riolering”, zegt Tom Clissen, senior expert uitvoering bij rioolbeheerder Fluvius. Hij volgt alle rioleringsprojecten in Essen mee op, van het eerste ontwerp tot de volledige uitvoering van de werken.

Wat verstaan jullie onder rioolbeheer?

Tom: “Fluvius is sinds 2009 de gemeentelijke rioolbeheerder in Essen. Dit houdt het onderhoud van de bestaande riolering in, maar ook het uitvoeren van nieuwe huisaansluitingen en het uitbreiden of vernieuwen van het rioleringsnetwerk.”

Hoe scoort Essen op vlak van riolering?

Tom: “Als je naar cijfers kijkt, moet je een onderscheid maken tussen riolerings- en aansluitgraad. Soms ligt er wel riolering, maar is die nog niet aangesloten op een zuiveringsstation. Vandaag is ongeveer 79% van de Essense woningen aangesloten op een zuiveringsstation. Tegen 2027 willen we minimaal naar 84% gaan.”

Jullie drukken dat uit in ‘inwonersequivalenten (IE)?

Tom: “De verwerking van afvalwater drukken wij inderdaad uit in ‘inwonersequivalenten’. Een bedrijf produceert ook afvalwater en zelfs meer dan de mensen die op die ruimte zouden wonen. Dat rekenen we om naar een volume afvalwater per gemiddelde inwoner. In Essen moeten in totaal ongeveer 13.500 IE aangesloten raken op een zuiveringsstation. Voor circa 10.500 IE is dit al in orde. Tegen 2027 willen we minstens 582 IE extra aansluiten. Die extra aansluitingen situeren zich in twee waterloopgebieden: 160 IE rond Kleine Aa – Wildertsebeek en 422 IE rond de Spillebeek. Daarnaast moeten we nog circa 180 woningen voorzien van een individuele behandeling van afvalwater (IBA). Over welke huizen dat gaat ligt vast in zoneringsplannen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Eigenaars van woningen kunnen bij Fluvius een aanvraag doen om een IBA te plaatsen.”

Waarom is een goed werkende  riolering belangrijk?

Tom: “Riolering voert afvalwater af naar een waterzuiveringsstation. Dat is in het belang van het milieu. Verder dient riolering – een apart systeem voor regenwater of een gemengde riolering voor afval- én regenwater – ook om regenwater af te voeren zodat de kans op wateroverlast in een woning tot een minimum beperkt blijft.”

Legt de overheid jullie een streefdatum op?

Tom: “Er is geen streefdatum tegen wanneer alle woningen in ons land moeten aangesloten zijn op een zuiveringsstation. Sinds 2000 geldt wel de Europese kaderrichtlijn die stelt dat tegen een bepaald moment waterlopen (oppervlaktewaters) van goede kwaliteit moeten zijn. Voor Vlaanderen vertaalde VMM dit in doelstellingen per waterloop. Zij bepaalt hoeveel bijkomende IE er rond een waterloop tegen 2027 gesaneerd moeten worden. In Essen zijn dat die extra aansluitingen rond Kleine Aa-Wildertsebeek en Spillebeek.”

Bij welke grote rioleringsprojecten in Essen was je recent betrokken?

Tom: “Wij bereiden nu het project voor in het woonbos van Wildert. Recent voerden we in Essen rioleringswerkzaamheden uit in Hoek en Horendonk. Aan de Moerkantsebaan en een deel zijstraten ging het over een uitbreiding van ruim 4 kilometer. Deze werkzaamheden verliepen in samenwerking met Aquafin. Vanaf sportpark Hemelrijk breidden we de bestaande riolering uit met een gescheiden afvalwaterriolering en regenwaterafvoer. Op Over d’Aa in Horendonk gaat het om een renovatieproject. Er was al riolering, maar wij leggen nu een gescheiden systeem aan. In beide projecten verzamelen we regenwater en afvalwater afzonderlijk. Het regenwater voeren we af naar een waterloop. Afvalwater is beter zuiverbaar door het te scheiden van regenwater. Ook is er minder kans dat afvalwater bij hevig regenweer via overstorten mee in waterlopen komt.”

Wat verwachten jullie van de inwoners van Essen bij rioleringsprojecten?

Tom: “Bij elk project is de aansluiting van afvalwater verplicht. Eigenaars moeten het afvalwater, gescheiden van hemelwater, tot aan de straat brengen. Fluvius begeleidt mensen door hun bestaande privériolering in kaart te brengen en een voorstel te doen rond de nodige aanpassingen. Fluvius voorziet een premie van maximum 400 euro voor het scheiden van afvalwater en regenwater”, geeft Tom Clissen mee.

01 maart ’21 (ma)
Nieuwsoverzicht
rioleringswerken Fluvius

Openbare Infrastructuur

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 48
e-mail
openbarewerken@essen.be