naar inhoud

In 2021 nieuw zorgpunt in Essen

Op 1 maart 2021 wordt het OCMW-gebouw aan het Kerkeneind officieel overgedragen aan AZ Klina. Het ziekenhuis en de gemeente Essen gaan de ruimte ombouwen tot een modern Zorgpunt.

Dit zorgpunt zal alle dienstverlening overnemen die vandaag in de polikliniek plaatsvindt. Maar het blijft niet alleen bij de voortzetting van de huidige dienstverlening; Klina wil het medisch aanbod uitbreiden. Het zal dus verder gaan dan alleen radiologische consultaties en enkele zitdagen van specialisten. 

Huisartsen detecteren gezondheidsproblemen het eerst

Bij de uitbouw van het zorgpunt is een goede samenwerking met de lokale medische sector nodig. De huisartsen zijn immers de eerste antennes om gezondheidsproblemen te detecteren. De huidige coronacrisis heeft dit bevestigd. Enkel door een goede samenwerking tussen huisartsen, verzorgend personeel en de gemeente, konden we stappen zetten om het virus terug te dringen.

In overleg met de huisartsen

Om van het zorgpunt een succes te maken, zal een even goede samenwerking nodig zijn. We zullen verschillende medische actoren mee betrekken in de invulling van het nieuwe zorgpunt. Met de huisartsen starten we een overleg om na te gaan wat de gezondheidsvragen van de Essenaren zijn en of we via het zorgpunt daarop een antwoord kunnen geven. Zo zullen de zorgverleners mee richting kunnen geven aan preventieve acties, georganiseerd vanuit het zorgpunt. Maar ook met de invulling van de medische disciplines in het zorgpunt zullen zij mee aan tafel kunnen zitten.

De diensten die in het OCMW-gebouw zitten, verhuizen dan naar het gemeentehuis. Zodra er meer details gekend zijn over het zorgpunt en de verhuis van alle diensten, informeert de gemeente hierover via de gekende kanalen.

06 oktober ’20 (di)
Nieuwsoverzicht
OCMW Essen

Dienst zorg

adres
Kerkeneind 12910 ESSENBELGIE
tel.
03 690 05 50
e-mail
ocmw@essen.be