naar inhoud

Een minibibliotheek voor elke basisschool

De gemeente gaat het boek terug naar de kinderen brengen door in acht Essense basisscholen een minischoolbibliotheek in te richten.

De gemeente Essen diende samen met Iedereen Leest en het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs vzw het project 'Lezen op School' in bij het departement Onderwijs van de Vlaamse Overheid. Het project is een van de 22 projectvoorstellen die werden goedgekeurd. Daar is een subsidiebedrag - gespreid over twee jaar -  van 220.000 euro aan verbonden. Met dat geld kan de gemeente het boek echt terug naar de kinderen brengen.

Achterhaald systeem van grote wisselcollecties

De Essense kleuter- en basisscholen zetten de voorbije jaren intensief in op leesactiviteiten en leesplezier. In samenwerking met de bibliotheek werd een lokaal aanbod op maat voorzien door het uitlenen van grote wisselcollecties. Dit werkmodel, waarbij grote hoeveelheden boeken werden ‘rondgereden’, maar waarbij ook elk jaar een groot aantal van de ruim 21.000 kinder- en jeugdboeken op de magazijnplanken bleef staan, is achterhaald.

Steven De Laet, lid van de beheerraad van de bib:

“Scholen investeren momenteel vooral in taalmethodes en boekjes bij de methodes, maar slechts zeer beperkt in ‘echt leesmateriaal’. De echte boeken zijn vaak beperkt aanwezig en totaal verouderd.

Als lid van de beheerraad van de bibliotheek en ook vanuit m’n beroepservaring als taalspecialist, vind ik dat bijzonder jammer. Daarom dat ik samen met de voorzitter van het beheerscomité en de bibliothecaris dit project uitwerkte. Ik ben heel blij dat onze aanvraag werd aanvaard. Door de wisselcollectie van de bibliotheek in overleg met de scholen en leerlingen te moderniseren en uit te bouwen tot volwaardige plaatselijke collecties in de scholen, kunnen we écht werken aan taal- en leesbevordering bij de jongeren."

Helmut Jaspers, schepen van cultuur (sp.a-JijMaaktEssen):

“Met dit project brengen we het boek terug naar de gebruiker door in elke basisschool permanente collecties van hoge kwaliteit en met de meest recente boeken te voorzien. De gemeente, de bibliotheek en de scholen slaan de handen in mekaar om jongeren nog meer aan te zetten om te lezen. In de acht Essense basisscholen gaan we dus een minischoolbibliotheek op maat inrichten. Door het ter beschikking stellen van de hard- en software wordt ook zelfuitleen en registratie mogelijk, volledig in lijn met het automatiseringsproject van de bib. Startende lezers waarvan we verwachten dat ze uitgroeien tot sterke en gemotiveerde lezers, worden nu op school meestal geconfronteerd met een verouderde boekencollectie. Dat willen we sàmen met alle Essense basisscholen verhelpen”.

Kinderen zullen weg naar de bib sneller vinden

Dit project geeft scholen de mogelijkheid om taalbevorderingsinitiatieven te nemen en de leesevoluties van leerlingen te monitoren. Zo kan de collectie ook professioneler worden onderhouden en zullen kinderen op termijn nog meer de weg naar de bib vinden.

Geld voor een extra medewerker, begeleiding, hard- en software en een grotere jeugdcollectie

Naast de aanwerving op korte termijn van een halftijdse medewerker voor het uitrollen van de schoolbibliotheken is er ook budget voor het inhuren van professionele onderwijsbegeleiding. Verder zullen er middelen zijn voor de inrichting van de schoolbibliotheekjes, hard- en software voor het registreren van de ontleningen in de plaatselijke scholen en 40.000 euro extra voor de uitbouw van de collecties jeugdliteratuur.

06 augustus ’20 (do)
Nieuwsoverzicht
lezen

Bibliotheek

adres
Stationsstraat 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 667 26 98
e-mail
bib@essen.be