naar inhoud

Welke strengere maatregelen zijn er van kracht in het land en in de provincie Antwerpen?

De Nationale Veiligheidsraad kondigde op 27 juli opnieuw strengere maatregelen aan in de strijd tegen het coronavirus. Voor de provincie Antwerpen, waar de stijging van het aantal besmettingen het grootst is, gelden er extra strenge maatregelen. Deze regels gelden voorlopig tot eind augustus 2020.

MAATREGELEN VOOR HEEL HET LAND (INGANG VANAF WOENSDAG 29 JULI)

Sociale bubbel van vijf 

Het aantal sociale contacten wordt teruggeschroefd naar 5 vaste contacten per gezin. Een "gezin" is iedereen die onder hetzelfde dak woont. Bovendien moeten dat de komende 4 weken dezelfde contacten blijven. Kinderen tot 12 jaar worden niet meegerekend.

De bubbels zijn trouwens wederkerig: u kiest voor elkaar en klikt de bubbels aan elkaar vast. Het is dus de bedoeling dat uw huishouden enkel op bezoek gaat bij één van de huishoudens waarvan u een bezoek hebt gekregen. 

Op restaurant

Op restaurant gaan doe je enkel binnen je gezin en de bubbel, want op restaurant kan je amper afstand bewaren tussen elkaar. In het ministerieel besluit dat de wettelijke basis vormt voor de nieuwe maatregelen staat een limiet van 10 per tafel. Maar die limiet komt in de feiten enkel in zicht bij grote huishoudens die dan mogelijk iemand thuis moeten laten.

Uitstap met 10 personen buiten de bubbel

We mogen een uitstap maken met mensen buiten onze bubbel op twee voorwaarden: de hygiënemaatregelen moet je kunnen respecteren (bijvoorbeeld afstand houden) en in totaal mogen er niet meer dan 10 mensen deelnemen aan die uitstap (bijvoorbeeld een boswandeling).

De limiet van 10 geldt overigens ook voor recepties en banketten. Er wordt een uitzondering gemaakt voor zomerkampen, speelpleinwerking en ook de organisatie van begeleide activiteiten zoals sporten verandert niet.

Individueel winkelen

Winkels mogen openblijven, maar het winkelen zelf wordt wel ingeperkt. Voortaan moet je weer alleen gaan winkelen en mag je maar maximaal 30 minuten in de winkel blijven, behalve als je op afspraak komt. Je kan wel met twee gaan winkelen als je dat doet met een minderjarige met wie je onder hetzelfde dak woont of wanneer je iemand begeleidt die hulp nodig heeft.

Minder publiek op evenementen

Voortaan zullen maximaal 100 mensen een evenement binnen mogen bijwonen, in de buitenlucht komt de limiet op 200. Bovendien moeten mensen er steeds een mondmasker dragen. 

Telewerken, sportlessen en welnesscentra

Telewerken wordt waar mogelijk sterk aanbevolen om te veel contacten tussen collega's te vermijden. De kaart met gratis treinritten, die iedereen krijgt, wordt uitgesteld tot september. Ook sportlessen en wellnesscentra hebben voortaan een registratieplicht zoals de horeca om de contactopsporing makkelijker te maken.

(bron: VRTNWS)


MAATREGELEN VOOR DE PROVINCIE ANTWERPEN (INGANG VANAF WOENSDAG 29 JULI)

 • In de provincie geldt een avondklok in die zin dat het openbaar sociaal leven stopt tussen 23.30 en 6.00 uur. Iedereen moet thuis zijn tussen 23.30 en 6.00 uur, behalve voor essentiële, niet-uitstelbare verplaatsingen zoals bijvoorbeeld:
     - om dringende medische redenen;
     - verplaatsingen van of naar het werk;
     - bij vertrek naar of terugkeer uit vakantie.

          Cafés en restaurants sluiten om 23.00 uur.

 • Mond-neusmaskers. In provincie Antwerpen is iedereen boven 12 jaar verplicht om een mondneusmasker te dragen op het publiek domein én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis).

  Deze verplichting geldt evenmin tijdens het intensief sporten. Dit op voorwaarde dat de sport beoefend wordt in daartoe bestemde sportinfrastructuur en/of op plaatsen en momenten waarop het risico op overdracht van het virus nagenoeg nihil is door de kortstondigheid van het eerder occasioneel kruisen of passeren van een personen.

  UPDATE 05/08: De mondmaskerplicht wordt aangepast voor mensen met beperking en tijdens zwaar fysiek werk. Zij zullen niet verplicht zijn om een mondmasker te dragen en de politie zal de mondmaskerverplichting ook meer “met omzichtigheid” handhaven.

 • In alle cafés en horecazaken moet de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de gezelschappen te allen tijden gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter.

 • In restaurants en cafés wordt het gezelschap aan een tafel beperkt tot vier personen of tot een gezelschap dat bestaat uit personen die behoren tot eenzelfde gezin.

 • Individuele registratie in horecazaken is verplicht. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten deze gegevens gedurende vier weken worden bijgehouden. Een registratieformulier en meer informatie vind je op https://heropstarthoreca.be/

 • Voor markten, met inbegrip van de brocante- of rommelmarkten, gelden dezelfde regels als voor winkels. Marktbezoekers winkelen individueel –of slechts in het gezelschap van minderjarige kinderen of een begeleider wanneer men hulpbehoevend is - en niet langer dan 30 minuten. Kramen die gericht zijn op consumptie ter plaatse zijn verboden.

 • Telewerk wordt verplicht, behalve wanneer dit omwille van de aard van de activiteit en functie, volstrekt onmogelijk of onwenselijk is.

 • UPDATE 05/08Voor kinderen onder de twaalf is sporten toegelaten in een groep tot maximaal 50 personen, met verantwoordelijke, maar contact is dan wel toegelaten.

  Jongeren tot 18 jaar mogen sporten in groepen tot maximaal 10 personen. Dat moeten steeds dezelfde zijn, behalve op sportkampen of wanneer de sport door de lokale overheid wordt georganiseerd. Ook voor hen is contact toegelaten.

  Bij contactsporten als judo en karate is voor die jongeren wel een mondmasker verplicht.

  Voor volwassenen zijn de regels strenger: de groepen zijn beperkt tot maximaal 10 personen (steeds dezelfde) en enkel contactloos sporten mag.  

 • Het verkopen van alcohol voor meeneem-gebruik is verboden tussen 22.00 uur en 06.00 uur.
 • Samenscholingen van meer dan tien personen zijn verboden in de openbare ruimte.

In de meest getroffen zone (Aartselaar, Antwerpen, Boechout, Boom, Borsbeek, Brasschaat, Edegem, Hemiksem, Hove, Kapellen, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Ranst, Rumst, Stabroek, Schelle, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Zwijndrecht) worden daarenboven nog bijkomende maatregelen genomen: 

 • Alle publieksevenementen en feesten zijn verboden en feestzalen moeten sluiten, tenzij voor uitvaartceremonies.

 • Alle kermissen zijn verboden

 • UPDATE 05/08: Fitnesscentra mogen openen, maar met strengere regels. Wordt een overtreding vastgesteld, dan moet het centrum voor 14 dagen sluiten.
28 juli ’20 (di)
Nieuwsoverzicht