naar inhoud

Geldigheid (voorlopige) rijbewijzen stilzwijgend verlengd

De FOD Mobiliteit verlengt de geldigheid van bepaalde rijbewijzen.

Omwille van de COVID-19-crisis werden Belgische en Europese maatregelen getroffen om bepaalde rijbewijzen stilzwijgend te verlengen.

Volgende Europese maatregel geldt in de hele Europese Unie voor :

  • de vakbekwaamheid (code 95) die vervalt na 31/01/2020 en vóór 01/09/2020.  Deze worden automatisch verlengd met zeven maanden vanaf de vermelde einddatum.
  • de Europese rijbewijzen die vervallen na 31/01/2020 en vóór 01/09/2020.  Deze worden automatisch verlengd met zeven maanden vanaf de vermelde einddatum.

Indien deze maatregelen op u van toepassing zijn, hoeft u niets te ondernemen voor de verlenging van 7 maanden : de verlenging geldt voor uw huidige rijbewijs.  U krijgt dus 7 maanden meer tijd om uw rijbewijs te vernieuwen.

In België werd de maatregel genomen om de (voorlopige) rijbewijzen te verlengen tot 30/09/2021 in de volgende gevallen :

  • voorlopige rijbewijzen die vervallen zijn na 15/03/2020
  • de rijgeschiktheidsattesten die vervallen zijn na 15/03/2020
  • de attesten van de griffie voor het verkrijgen van een rijbewijs met code 200 of voor een tijdelijk rijbewijs beperkt tot bepaalde categorieën die vervallen zijn na 15/03/2020
  • de deelnemingsdocumenten met het resultaat van de psychologische en medische herstelonderzoeken die vervallen zijn na 15/03/2020
  • het bezoldigd vervoer vervallen na 15/03/2020

Al deze documenten worden stilzwijgend verlengd tot 30/09/2021; de politie is hiervan op de hoogte.  Let op : deze maatregel geldt uitsluitend in België.

Meer details over deze maatregelen is hier te vinden.

13 juli ’20 (ma)
Nieuwsoverzicht

Burgerzaken

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 39
fax
03 670 01 58
e-mail
burgerzaken@essen.be