naar inhoud

Geldigheid (voorlopige) rijbewijzen stilzwijgend verlengd

De FOD Mobiliteit verlengt de geldigheid van bepaalde rijbewijzen.

Omwille van de COVID-19-crisis werden Belgische en Europese maatregelen getroffen om bepaalde rijbewijzen stilzwijgend te verlengen.

Volgende Europese maatregel geldt in de hele Europese Unie voor :

  • de einddatum van het rijbewijs
  • de vakbekwaamheid (code 95)
  • de geldigheid van de nascholingen voor de vakbekwaamheid
  • de medische keuring
De vervaldatum ligt tussen : wordt verlengd met : 
01/07/2020 en 31/08/2020 13 maanden
01/09/2020 en 30/06/2021 10 maanden

Bepaalde landen hebben nog meer uitgebreide verlengingsregels, de details vindt u op de website van de FOD Mobiliteit.

Indien deze maatregelen op u van toepassing zijn, hoeft u niets te ondernemen voor de verlenging : de verlenging geldt automatisch voor uw huidige rijbewijs.  

In België werd de maatregel genomen om de geldigheid te verlengen tot 30/09/2021 in de volgende gevallen :

  • de rijgeschiktheidsattesten die vervallen zijn na 15/03/2020
  • de attesten van de griffie voor het verkrijgen van een rijbewijs met code 200 of voor een tijdelijk rijbewijs beperkt tot bepaalde categorieën die vervallen zijn na 15/03/2020
  • de deelnemingsdocumenten met het resultaat van de psychologische en medische herstelonderzoeken die vervallen zijn na 15/03/2020
  • het bezoldigd vervoer vervallen na 15/03/2020

De voorlopige rijbewijzen worden op volgende manier verlengd :

De vervaldatum ligt tussen : wordt verlengd tot :
15/03/2020 en 30/09/2021 31/12/2021
01/10/2021 en 01/01/2022 31/03/2022

Deze maatregel geldt ook in volgende gevallen :

  • bij een wijziging van begeleider
  • bij een hernieuwing van een voorlopig rijbewijs omwille van verlies of diefstal

Al deze documenten worden stilzwijgend verlengd tot resp.30/09/2021 en 31/12/2021; de politie is hiervan op de hoogte.  Let op : deze maatregel geldt uitsluitend in België.

Ook de theoretische examens die vervallen na 15/03/2020 blijven geldig tot 30/09/2021.

Meer details over deze maatregelen is hier te vinden.

13 juli ’20 (ma)
Nieuwsoverzicht

Burgerzaken

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 39
fax
03 670 01 58
e-mail
burgerzaken@essen.be