naar inhoud

Verbod op oppompen water uit onbevaarbare waterlopen

Vanaf 4 juni geldt er voor bijna heel de provincie Antwerpen een captatieverbod, ook voor Essen. Dat betekent dat er geen water mag worden opgepompt uit de Essense waterlopen. Dat om te voorkomen dat ecologisch kwetsbare waterlopen droog vallen.

Vanaf 4 juni 2020 word het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen binnen de provincie Antwerpen uitgebreid en worden bijkomende maatregelen genomen om water op te stuwen.

Wegens de aanhoudende droogte stelt de Antwerpse gouverneur via politiebesluit een uitbreiding van het captatieverbod voor onbevaarbare waterlopen in. Het verbod is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte.

De nasleep van de droogtes van afgelopen jaren laat zich nog duidelijk voelen op verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden konden zich onvoldoende herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten op de waterlopen snel dalen. Op basis van terreinwaarnemingen wordt vastgesteld dat de toestand van verschillende ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen achteruitgaat en verschillende waterlopen dreigen droog te vallen.

De stand van zaken van de captatieverboden en een interactieve kaart zijn te raadplegen via www.provincieantwerpen.be/waterlopen of de twitteraccount van de provinciale dienst Integraal Waterbeleid.

Algemeen spaarzaam watergebruik

Het blijft bijzonder belangrijk om zeer spaarzaam om te gaan met water en niet-essentieel gebruik (het sproeien van gazons, velden, sportterreinen…; het afspuiten van voertuigen, aanhangwagens…; het vullen van zwembaden en vijvers; …) te vermijden. Water is een kostbaar en schaars goed. Denk steeds minstens twee maal na alvorens je het gebruikt en probeer het zoveel als mogelijk te hergebruiken.

04 juni ’20 (do)
Nieuwsoverzicht