naar inhoud

Aan de slag tijdens coronacrisis | ondersteunende initiatieven voor ondernemers

Ondersteunende initiatieven van het gemeentebestuur.

Noodfonds corona

Budgettair voorziet het gemeentebestuur 500.000 euro als kader waarbinnen maatregelen uitgewerkt worden op allerlei vlak (lokale economie, verenigingsleven…)

Extra steunmaatregelen

Voor de steunmaatregelen willen we verschillende pistes bewandelen, de gemeenteraad zal daarover beslissen op 28 april. Sommige van deze maatregelen zijn al snel in stelling gebracht en gelanceerd, anderen worden uitgewerkt.

Om dit efficiënt te doen moet het bestuur doelgericht te werk gaan en goed afwegen welke maatregelen het best zijn. Geld dat niet doelgericht wordt ingezet, is ‘helikoptergeld’, geld dat bij wijze van spreken vanuit een helikopter wordt uitgegooid zonder te weten waar het valt. Dat is verkwisting. Het is veel beter om ‘precisiecenten’ in te zetten: steunmaatregelen die gericht zijn op positieve (langetermijn-)effecten. Zo investeren we in de toekomst van onze lokale economie!

Het mag gezegd dat het gemeentebestuur nagenoeg alle belastingen op het ondernemen reeds had afgeschaft. In Essen bestaat geen ‘terrasbelasting’, geen ‘belasting op openingsuren’, geen belasting op reclameborden, op banken en financieringsinstellingen, geen belasting ‘op drijfkracht’ (en dus op industrie)... Aangezien deze in Essen niet bestaan, kunnen we ze ook niet afschaffen. 

Overbruggingsrecht
Het overbruggingsrecht is een vervangingsinkomen voor de zelfstandige ondernemer die zijn activiteit (tijdelijk) niet meer kan uitoefenen. In Vlaanderen heeft gemiddeld 40% van de bedrijven dit aangevraagd. Het college van burgemeester en schepenen bekijkt of ze voor de Essense aanvragers iets extra kunnen uitwerken.

Tijdelijke opschorting vergoeding concessies horeca
De vergoedingen voor gemeentelijke horecaconcessies vervallen a rato van de verplichte sluitingsperiode. Dit is een ondersteuning van onze horeca en tegelijk roept de gemeente ook andere eigenaars op om mild te zijn voor hun horecahuurders.

Aangepaste betalingstermijnen
De gemeente zal zich inspannen om de betalingstermijnen zo kort mogelijk te houden. In plaats van de gebruikelijke 40 à 50 dagen gaan we, door extra inspanningen, dat tijdelijk terugbrengen naar 30 dagen.

Tot slot denken we nog aan de uitbouw van een buitengewone eindejaarsactie voor alle Essense ondernemers, i.s.m. Unizo Essen. Een subsidie voor het ontwikkelen van een webshop, een handige digitale Ecowijzer om de korteketenverkoop te faciliteren en een stimulans voor het Winkelhieren.Heb je goede ideeën om de lokale economie te ondersteunen, laat het ons zeker weten via ondernemen@essen.be  

Kijk voor meest recente info op www.essen.be/coronavirus.

15 april ’20 (wo)
Nieuwsoverzicht
Hulp

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 36
e-mail
ondernemen@essen.be