naar inhoud

Volg de nieuwe spelregels aan het recyclagepark

Vanaf dinsdag 7 april zijn de recyclageparken in onze regio, ook in Essen, terug geopend, zij het met strikte regels.

In de praktijk betekent dit dat

#blijfinuwkot – zeker als je niet op het recyclagepark moét zijn…

Ondanks deze versoepeling blijft het énorm belangrijk om enkel essentiële verplaatsingen te maken, ook naar het recyclagepark. We vragen iedereen met een beperkte hoeveelheid afval, of met materiaal dat gerust nog even in de kelder of garage kan blijven staan, om de verplaatsing NIET te maken.

We benadrukken dat dit niet alleen in het belang is van de gezondheid van onze medewerkers, maar zeker ook die van de inwoner zelf.

Volg de nieuwe spelregels

 1. Ongetwijfeld zullen toch een heleboel mensen naar het recyclagepark komen. We zullen dan ook de genomen maatregelen van vóór de sluiting hernemen en dus maar een beperkt aantal wagens gelijktijdig op het park toelaten. Met andere woorden, voor elke bezoeker die het park verlaat kan er een andere bezoek worden toegelaten.
   
 2. We hebben in het verleden gemerkt dat dit voor behoorlijke wachtrijen kan zorgen. We vragen uitdrukkelijk om enerzijds met maximum 2 personen de verplaatsing te maken, maar ook om tijdens het wachten ín de wagen te blijven zitten. Inwoners die te voet of met de fiets naar het park komen, moeten eveneens in de wachtrij aanschuiven.

 3. We vragen om deze wachtrij te respecteren en een deel van de rijweg steeds bereikbaar
  te houden voor hulpdiensten en firma’s die containerwissels komen uitvoeren enerzijds,
  maar ook voor bezoekers die het recyclagepark weer willen verlaten anderzijds.

 4. We rekenen op onze inwoners om onze medewerkers in hun werk te respecteren en vragen hen dan ook om de instructies van onze collega's nauwgezet op te volgen. Afhankelijk van de situatie op het park zelf, zullen de parkwachters bijkomende communicatie naar de inwoners geven.

 5. De algemene regel van 1,5 meter afstand is hierbij stééds het uitgangspunt. Net daarom
  zullen onze parkwachters nu niet helpen bij het uitladen van de auto, het inladen van zakken compost of het bedienen van de (betalings-)zuil.

 6. Er is maximaal 1 bezoek per adres per week toegelaten. Dit wordt gecontroleerd aan de ingang van het park, bij het inlezen van de identiteitskaart. We nemen deze beslissing om de wachtrijen zo beperkt en veilig mogelijk te houden. Dit geldt eveneens voor de bezoekers die met een KMO-kaart het recyclagepark bezoeken.

 7. We proberen waar mogelijk de containers voor alle fracties beschikbaar te stellen voor onze inwoners, met uitzondering van de inzameling van asbest, textiel en herbruikbare goederen. Wat zijn herbruikbare goederen? Dat zijn goederen die jij misschien niet meer nodig hebt, maar nog perfect bruikbaar zijn! Denk aan een tafeltje, servies, strips,... Typisch breng je zo'n items ook wel eens naar de Kringwinkel of tweedehandsmarkt...

 8. De asbestinzameling is niet mogelijk aangezien we niet beschikken over het nodige beschermingsmateriaal om asbest correct en veilig in te zamelen en bewaren. De ophalers en verwerkers van textiel en herbruikbare goederen hebben aangegeven geen mogelijkheden voor ophaling en sortering te hebben

 9. We bevestigen langs deze weg eveneens dat de inzamelperiode van landbouwfolie en medisch afval verlengd wordt tot en met 30.04.2020. Hiermee hopen we tegemoet te komen aan de vraag van de landbouwsector…

 10. In nauw overleg met vervoerders en verwerkers plannen we de afvoer van volle containers en het plaatsen van lege containers om zoveel mogelijk aan de vraag van onze inwoners tegemoet te komen. Aan de ingang van elk park zullen we de inwoners duidelijk informeren over de fracties die tijdelijk niet beschikbaar zijn. We vragen dan ook om deze fracties opnieuw mee te nemen en bij een volgende bezoek of bij de huis-aan-huis-ophaling aan te bieden.

Sorteer je afval op voorhand

We stimuleren inwoners om hun aanwezigheid op het park zo kort mogelijk te houden om zoveel mogelijk inwoners de kans te geven om hun afval langs te brengen. Daarom vragen we inwoners om thuis het afval te sorteren en ook zo in de wagen te laden. Op die manier kan je snel betalende en niet-betalende fracties lossen in de juiste zone!


We aanvaarden geen cash geld op het park en vragen inwoners zoveel mogelijk contactloos te betalen aan de betaalzuil!

Meer info? www.igean.be/corona 

03 april ’20 (vr)
Nieuwsoverzicht