naar inhoud

Gezocht: enthousiaste partners voor het Lokaal Overleg Kinderopvang

Het gemeentebestuur wil het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) nieuw leven inblazen en is daarom op zoek naar enthousiaste mensen.

Adviesraad

Dit LOK brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: ouders, opvanginitiatieven, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden. Het LOK geeft advies aan het lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar mensen die al dan niet officieel kinderen opvangen, die actief zijn in een oudercomité van een school of in het jeugdwerk, ouders, mensen uit het onderwijs en uit de bedrijfswereld, deskundigen die beroepsmatig met kinderopvang bezig zijn… Kortom, iedereen die betrokken is bij het opvoeden van een kind is welkom! Denk je een goede inbreng te hebben? Stel je kandidaat voor het LOK via kinderopvang@essen.be en dat voor 29 februari.

05 februari ’20 (wo)
Nieuwsoverzicht