naar inhoud

Kennisgeving milieueffectenbeoordeling beleidsplan ruimte provincie Antwerpen

De provincie Antwerpen wil met deze kennisgeving alle bewoners van de provincie informeren over het milieueffectenrapport (MER) en wil zinvolle reacties en informatie verzamelen die een meerwaarde bieden aan het MER dat volgt op deze kennisgevingsnota.

Je kan tot en met 2 april 2020 opmerkingen bezorgen

  • via een brief gericht aan Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel; via afgifte van de opmerking ter plekke aan het Team Mer;
  • via een e-mail naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen’’ in de titel);
  • via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis.

Op de website van het Team Mer is een digitaal inspraakformulier beschikbaar waarop de burger zijn eventuele opmerkingen kan formuleren (https://www.lne.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota).

Onderaan dit artikel kan je het document raadplegen.

03 februari ’20 (ma)
Nieuwsoverzicht

Omgevingsbalie

adres
Heuvelplein 232910 EssenBELGIE
tel.
03 670 01 47
e-mail
omgeving@essen.be
website
www.essen.be/omgeving