naar inhoud

Aanpassing tarieven afvalophaling en recyclagepark

Vanaf 1 januari 2020 zijn de prijzen van de tarieven voor de betalende fracties op het recyclagepark en de tarieven voor de diftar-ophaling van gft en huisvuil aangepast.

Het recyclagepark

In onze gemeente neemt intercommunale IGEAN de uitbating van het recyclagepark en de afvalophaling voor haar rekening. IGEAN werkt voor onze gemeente tegen kostprijs. Dat wil in de praktijk zeggen dat kosten én opbrengsten één op één worden afgerekend met onze gemeente

De kosten voor het ophalen en verwerken van afval zijn de afgelopen jaren gestegen. Een heleboel directe en indirecte elementen beïnvloeden de kosten voor de inzameling en verwerking van ons afval. Denk maar aan de hogere brandstofprijzen, de kost van files waar de ophaalwagens in belanden, de indexering van de lonen en de verhoging van werkingskosten voor onderhoud en infrastructuur.

Vrijstelling groenafval en asbest

Voor een aantal betalende fracties voorzien we een vrijstelling: van 300 kg groenafval en 1.000 kg asbest. Deze vrijstelling blijft ook in 2020 gelden.

De afvalophaling aan huis

Ook de huidige tarieven van ophaling aan huis werden sinds de invoering van het DIFTAR-systeem niet meer aangepast. Daarom was het ook hier tijd om deze bij te sturen en voeren we vanaf 1 januari 2020 een aanpassing door van de tarieven voor de DIFTAR-ophaling van GFT en huisvuil. DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerde TARifering en past het eerlijke principe "De vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart" toe. Hoe minder afval je meegeeft, hoe minder je moet betalen.

Voor de ophaling van je GFT of huisvuilcontainer betaal je voor drie zaken: het gebruiksrecht van de container per maand, een bedrag per lediging en een bedrag per kilo afval.

Waarom een tariefverhoging

De exploitatie van een recyclagepark kost geld. IGEAN of je gemeente houdt hier dus niets aan over. Enkele afvalfracties leveren geld op zoals metalen of papier & karton. Maar de meeste afvalfracties kosten geld. Voor sommigen moet je als inwoner betalen. Hetgeen je betaalt is echter niet altijd voldoende om de kost voor de afvoer en verwerking ervan te dekken. De tarieven zijn immers ook zo bepaald om alle inwoners op een zo goed mogelijke manier te doen sorteren. Daarom betaal je veel voor afval dat niet gerecycleerd kan worden, zoals grofvuil. Andere afvalfracties zijn goedkoop, de meeste gratis. Als we alle kosten en opbrengsten samentellen kost de exploitatie van een recyclagepark nog steeds 17,7 euro per inwoner per jaar. Een gemeente met bijvoorbeeld 15.000 inwoners betaalt dus per jaar gemiddeld 265.500 euro voor de exploitatie van het recyclagepark.


Nieuwe tarieven afvalophaling

tarief per container voor huisvuil en gft 40 l 120 l 240 l
gebruiksrecht
(per maand)
0,25 euro 0,90 euro 1,50 euro
per lediging 0,12 euro 0,30 euro 0,60 euro
  huisvuil  GFT
tarief per kg 0,25 euro/kg 0,10 euro/kg


Nieuwe tarieven recyclagepark

fractie particulier, 2de verblijf, scholen, verenigingen KMO
grofvuil
gemengd bouw- en sloopafval
cementgebonden asbesthoudend afval
0,25 euro/kg

0,25 euro/kg
kalkplaten, grond, cellenbeton, zuiver steenpuin, vlak glas, groenafval & hout 0,04 euro/kg 0,25 euro/kg
piepschuim (zak 1.500 l) - 5 euro/zak
plastic folie (zak 400 l) - 4 euro/zak


Meer informatie?
Dat vind je op de website van Igean en in de afvalkrant van december 2019.

Opgelet: in de afvalkrant van december 2019 staat een fout. Met name bij de oplijsting van de nieuwe tarieven is bij het tarief per kg voor huisvuil, het oude tarief gecommuniceerd. Het nieuwe tarief per kg voor huisvuil is vanaf 1 januari ll. namelijk € 0,25 (in plaats van € 0,22). Als bijlage vind je een update van de afvalkrant, dus met correcte prijzen.

14 januari ’20 (di)
Nieuwsoverzicht