naar inhoud

Ophaling aan huis van asbest

Vanaf maandag 4 november 2019 kan je door Igean hechtgebonden asbestmaterialen aan huis laten ophalen. Je kan aan een gunstig tarief big bags, plaatzakken of containers en beschermingsmateriaal bestellen om zo hechtgebonden asbest in je woning te laten afvoeren.

De Vlaamse Regering heeft de opdracht aan OVAM gegeven om een asbestafbouwbeleid uit te werken zodat Vlaanderen tegen 2040 versneld asbestveilig gemaakt wordt.

Daarom organiseert Igean in samenwerking met het lokaal bestuur een ophaling aan huis van hechtgebonden asbestmaterialen. Dankzij budgetten die vanuit de gemeenten en OVAM hiervoor werden vrijgemaakt, kunnen inwoners aan een gunstig tarief big bags, plaatzakken en/of containers en bijhorend beschermingsmateriaal bestellen om het hechtgebonden* asbest in hun woning af te voeren.

Waarom asbest verwijderen?

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de bouwsector gebruikt werd. Het is opgebouwd uit kleine vezels die u met het blote oog niet kunt zien. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze ingeademd worden.

Asbestvezels komen vrij bij verwering (slijtage en afbrokkelen door blootstelling aan verschillende weersomstandigheden) of bij bewerking zoals zagen, slopen, slijpen, snijden, schuren, boren of reinigen onder hoge druk.

Samen verslaan we het asbestbeest!

De gemeente Essen en Igean, in samenwerking met OVAM helpen je graag om veilig en vakkundig je woning asbestveilig te maken door middel van een ophaling aan huis.                   

Concreet levert Igean plaatzakken, big bags of een container, steeds met 2 sets Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s). Je vult deze dan zelf met asbesthoudend materiaal. Nadien komt Igean de zakken of container ophalen.

Praktische informatie

Het project start op 4 november! Alle informatie over het verwijderen van hechtgebonden asbest vind je via de website:

www.igean.be/asbest 

Extra informatie vind je op www.asbestinfo.be

* Bij hechtgebonden asbest, soms ook wel vast asbest genoemd, zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal. Enkele typische voorbeelden zijn asbestcementen golfplaten, leien of buizen. Zolang dat asbest in goede staat is en voorzichtig wordt bewerkt, kan dit veilig verwijderd worden door een particulier.

28 oktober ’19 (ma)
Nieuwsoverzicht
venster sluiten

Enkel noodzakelijke dienstverlening door coronacrisis

Check alle updates en informatie op www.essen.be/coronavirus 

  1. Probeer zoveel mogelijk online af te handelen via onze digitale balie
  2. Heb je vragen? Bel of mail ons:
    Gemeentehuis: 03 670 01 30 of info@essen.be 
    Dienst Zorg en Welzijn voor kwetsbare groepen (OCMW-gebouw): 03 690 05 50 of ocmw@essen.be 

  3. De balies van Burgerzaken in het gemeentehuis en de Sociale Dienst in het OCMW-gebouw zijn open van maandag tot vrijdag tijdens de openingsuren voor dringende zaken.

De gemeentelijke gebouwen zijn niet langer vrij toegankelijk tot en met 19 april. Bezoekers kunnen zich aanmelden via de vaste deurbel met parlofoon tijdens de openingsuren. We vragen om alle niet-dringende bezoeken uit te stellen.

UiT in Essen: voorlopig geen evenementen meer

Als gevolg van de coronacrisis zijn alle geplande evenementen al zeker tot en met 19 april 2020 GEANNULEERD.