naar inhoud

1Gezin1Plan ondersteunt gezinnen met hun vragen en zorgen

1Gezin1Plan Noorderkempen bestaat uit een team, dat samen met gezinnen op zoek gaat naar hun netwerk. Het doel hiervan is om gezinnen en hun netwerk, samen met eventueel betrokken hulpverlening, te ondersteunen in hun vragen en zorgen.

Wat is 1Gezin1Plan Voor- en Noorderkempen?

Enerzijds bieden de procesbegeleiders coaching aan de aanmelder. Een coaching kan telefonisch of face- tot face zijn en kan één of meerdere gesprekken omvatten. Samen gaan ze op zoek of en hoe aanmelder met de vragen van het gezin zelf aan de slag kan zodat gezin en aanmelder terug samen verder kunnen.

Anderzijds kunnen gezinnen aangemeld worden voor een begeleidingstraject. De kern van de werkwijze van 1Gezin1Plan is dat ouders en kind/jongere, ondersteund door een procesbegeleider, zelf specifieke acties, afspraken of doelen opstellen en in samenspraak met hun netwerk bepalen wie hen daarbij kan ondersteunen. Informele en formele zorg en/of dienstverlening worden gecombineerd. Iedereen werkt vertrekkend vanuit 1 plan en het gezin behoudt de regie.

De procesbegeleiding verloopt in verschillende fasen en duurt gemiddeld 12 weken.

1Gezin1Plan Noorderkempen is actief in de gemeenten Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel. 

 

Meer informatie en hulp aanvragen?
https://www.1gezin1plan.be/ 

20 juni ’19 (do)
Nieuwsoverzicht