naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Aanvraag voor zendmast in Steenovenstraat: beroepsprocedure loopt nog tot 24 juni

Telecombedrijf Telenet heeft van de Vlaamse overheid een vergunning gekregen voor de bouw van een zendmast in Wildert, nabij de voetbalterreinen aan de Steenovenstraat.

Beroepsprocedure

Wie beroep wil aantekenen tegen de omgevingsvergunning, kan hiervoor terecht bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, een onafhankelijk Vlaams administratief rechtscollege.

Het verzoekschrift moet ingediend worden binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf de datum van de eerste dag van aanplakking (in dit geval: 10 mei 2019). Deze dag is niet inbegrepen, wat betekent dat de termijn tot 24 juni loopt.

De precieze procedure vind je terug op de website https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/beroepen-procedure-dossiertaks-en-rolrecht, onderaan de pagina onder Bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

Voor meer uitleg kan je het departement Omgeving van de Vlaamse overheid contacteren via het mailadres omgevingsvergunning@vlaanderen.be.

Bezorgdheid

De aanvraag voor de zendmast leidt hier en daar tot bezorgdheid bij de directe omwonenden. Een voor de gemeente onbekend actiecomité, dat enkel een mailadres vermeldt, heeft blijkbaar in de omgeving een nieuwsbrief verspreid. Daarin roept het op om geld te storten op een bepaald rekeningnummer. We rekenen op het gezond verstand van de mensen om hier al dan niet op in te gaan.

De Vlaamse overheid hanteert strenge milieu- en veiligheidsnormen. Momenteel zijn er geen bewijzen dat elektromagnetische straling schadelijk is voor de gezondheid zolang die normen niet overschreden worden.

Voor meer (wetenschappelijke) informatie hierover kan je onder meer terecht op volgende websites:

07 juni ’19 (vr)
Nieuwsoverzicht
Banner omgevingsloket

Omgevingsbalie

adres
Heuvelplein 232910 EssenBELGIE
tel.
03 670 01 47
e-mail
omgeving@essen.be
website
www.essen.be/omgeving