naar inhoud

Omgevingsvergunning voor fase 2 Over d'Aa aangevraagd

Graag informeren we je over de verdere stap in de heraanleg van Over d’Aa. Zoals je kan vaststellen, zijn de voorbereidende werken aan fase 2 intussen gestart.

Nieuwe nutsleidingen onder fiets- en voetpad

De nutsmaatschappijen zijn momenteel volop bezig met het vernieuwen en verplaatsen van de oude leidingen (gas, elektriciteit, water), zodat ze niet onder de nieuwe weg komen te liggen. Daar waar de nutsleidingen vernieuwd zijn, worden de oude huisaansluitingen systematisch ‘overgekoppeld’ naar de nieuwe leidingen. Hiervoor moeten arbeiders het fiets- en voetpad telkens opnieuw openbreken. De nutsfirma’s verwachten in september volledig klaar te zijn.

Omgevingsvergunning voor fase 2 aangevraagd

De omgevingsvergunning (vroeger 'bouwvergunning’) voor de heraanleg van de tweede fase werd op 2 mei 2019 officieel aangevraagd. Het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunning loopt van 21 mei tot 20 juni 2019.

Grote heraanleg start ten vroegste eind 2019

De gemeente legt intussen ook de laatste hand aan het bestek. De goedkeuring van het lastenboek wordt eind mei voorgelegd aan de gemeenteraad. Vanaf dan kan de aanbesteding starten. Kort na het bouwverlof verwachten we de prijsoffertes en zal het bestuur een aannemer aanstellen. Afhankelijk van de planning van de aannemer, verwachten we eind 2019, begin 2020 te kunnen starten met de grote heraanleg. Hoe dan ook wacht de aannemer tot na Horendonk-kermis.

Uitgebreide infoavond volgt in het najaar

Als de aannemer gekend is en er zicht is op de concrete data, volgt er opnieuw een infoavond. Een exacte datum voor het infomoment is er nog niet – wellicht enkele weken voor de start van de werken. De gemeente zal hier tijdig over communiceren.

22 mei ’19 (wo)
Nieuwsoverzicht
Over d'Aa

Omgevingsbalie

adres
Heuvelplein 232910 EssenBELGIE
tel.
03 670 01 47
e-mail
omgeving@essen.be
website
www.essen.be/omgeving