naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Kiekenhoeve kent concessionaris voor de komende 30 jaar

Na 18 jaar liep de concessie voor brasserie-restaurant De Kiekenhoeve af. De gemeente schreef een nieuwe concessie uit en na een grondig onderzoek van de ingediende kandidaturen kwam de De Kiekenhoeve bvba, die ook de afgelopen 18 jaar de concessie uitbaatte, als meest geschikte kandidaat naar voren

De Kiekenhoeve bvba kwam het beste tegemoet aan de gunningscriteria voor deze concessie. Zo werd er gekeken naar de investeringen die gepland zijn, de visie voor de uitbating, de maandelijkse vergoeding en ervaring. De Kiekenhoeve bvba heeft een uitgebreid en overtuigend investerings- en uitbatingsplan met aandacht voor de samenwerking met de organisaties die gevestigd zijn op de erfgoedsite Hemelrijk.

Procedure

Het toekennen van een concessie gaat niet over één nacht ijs. Hier gaat een hele procedure aan vooraf. De gemeenteraad gaf op 27 maart 2018 haar goedkeuring aan de concessienota om een nieuwe concessionaris te zoeken voor de uitbating van brasserie-restaurant De Kiekenhoeve. De gemeente lanceerde op nationaal en Europees niveau een oproep om zich kandidaat te stellen. De kandidaten kregen tot 8 juni 2018 de tijd om hun dossier in te dienen. Na onderhandelingen kregen de kandidaat-concessionarissen de kans de door hen ingediende offerte te verbeteren. Op 19 januari 2019 kende het college van burgemeester en schepenen de concessie toe aan De Kiekenhoeve bvba. De aanstelling van De Kiekenhoeve bvba als concessiehouders is definitief met ingang van 1 februari 2019 tot en met 31 januari 2049.

Sterk investeringsplan

Peter Van Gastel staat sinds 2000 achter het roer van De Kiekenhoeve en zal de brasserie moderniseren zonder de eigenheid van het gebouw uit het oog te verliezen. “De afgelopen jaren hebben we niet stilgezeten en al enkele zaken vernieuwd”, vertelt Peter.
“Twee jaar geleden hebben we een nieuwe speeltuin aangelegd, zorgden we voor een mooie aansluiting van ons terras met het nieuwe plein aan VVV De Tasberg en het Karrenmuseum en legden we een nieuw gazon aan rondom het restaurant.”

“Het contract dat we nu met de gemeente hebben gesloten, houdt in dat we het gebouw grondig onder handen gaan nemen. We hebben een hele waslijst aan werken die we gaan uitvoeren. Het eerste op onze lijst is de vernieuwing van het sanitair. In 2020 starten we hiermee. De jaren daarna vernieuwen we de keuken, leggen we nieuwe elektriciteit, verluchting en een verwarmingssysteem aan, komt er een afsluitbaar zonneterras, en een terras met een prieeltje aan de voorzijde. Er passeren heel wat fietsers langs De Kiekenhoeve en zo’n terras aan de voorzijde nodigt uit om iets te drinken. Vervolgens gaan we het oude bakkershuisje aanpakken en openstellen voor het publiek en ten slotte renoveren we de eetzaal”.

“Samen met de andere verenigingen en instanties die actief zijn op Hemelrijk gaan we er iets heel moois van maken!” 

Meer info:
www.kiekenhoeve.be

 

21 februari ’19 (do)
Nieuwsoverzicht