naar inhoud

Het Vlaamse Woninghuurdecreet is aangepast

De Vlaamse woninghuurdecreet is van toepassing op alle woninghuurcontracten die vanaf 1 januari 2019 worden gesloten voor een huurwoning in Vlaanderen.

In het decreet staan de basisprincipes met betrekking tot onder andere de staat van het gehuurde goed, de duur van de huurovereenkomst, de opzeggingsmogelijkheden, de overdracht van de huurovereenkomst, de onderverhuring, de indexatie en de eventuele herziening van de huurprijs.

Het decreet bevat ook vernieuwingen op het vlak van medehuur en studentenhuurovereenkomsten. Tot voor kort waren de regels voor woninghuurcontracten te vinden in de federale Woninghuurwet.

Het Vlaams Woninghuurdecreet brengt zowel voor huurders als verhuurders veranderingen met zich mee. Zo kan de huurwaarborg drie in plaats van twee maanden huur bedragen, kan je een huurwaarborglening afsluiten en werd vastgesteld wie voor welke herstellingen moet instaan.

Sinds de zesde staatshervorming werd de materie van het woninghuurrecht geregionaliseerd en zijn de gewesten bevoegd om regels te bepalen rond woninghuur.  Het woninghuurdecreet is enkel van toepassing op de huurovereenkomsten voor een woning als hoofdverblijfplaats en op studentenhuisvesting, dus niet op handelshuurovereenkomsten, pachtcontracten of huurcontracten voor kantoren, tweede verblijfplaatsen en garages.

Meer informatie: www.woninghuur.vlaanderen

21 januari ’19 (ma)
Nieuwsoverzicht
te huur

Ruimtelijke Ordening

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 47
e-mail
omgeving@essen.be