naar inhoud

Nieuw gemeentebestuur officieel uit de startblokken

Nu alle verkozenen de eed hebben afgelegd en de gemeenteraad formeel geïnstalleerd is, kan de nieuwe legislatuur echt van start gaan. Ook alle bevoegdheden binnen het college van burgemeester en schepenen zijn verdeeld. Ziehier een overzicht.

Ludo Somers volgt zichzelf op als voorzitter van de gemeenteraad (en nu ook OCMW-raad).

De nieuwe bevoegdheidsverdeling  binnen het schepencollege ziet er als volgt uit:

Gaston Van Tichelt – burgemeester

 • Voorzitter college burgemeester en schepenen
 • Coördinatie Beleidsvoering,
 • Integrale Veiligheid
 • Interlokale Samenwerking
 • Communicatie
 • Evenementen
 • Personeelsbeleid
 • Lokale Economie

Dirk Konings – eerste schepen

 • Financiën
 • Onderwijs
 • Sociaal Beleid, Integratie en Gelijke Kansen
 • Internationale Samenwerking
 • Landbouw en Plattelandsbeleid
 • Digitalisering

Helmut Jaspers – tweede schepen

 • Cultuur
 • Leefmilieu, Klimaat- en Groenbeleid
 • Duurzaamheid
 • Begraafplaatsen
 • Dierenwelzijn

Brigitte Quick – derde schepen

 • Openbare Infrastructuur
 • Patrimoniumbeleid
 • Mobiliteit en Verkeersveiligheid
 • Seniorenbeleid
 • Burgerzaken

Arno Aerden – vierde schepen

 • Ruimtelijke Ordening en Woonbeleid
 • Jeugd en Kinderopvang
 • Juridische Aangelegenheden

Brigitte Van Aert – vijfde schepen

 • Voorzitter Bijzonder Comité voor Sociale Dienst (BCSD)
 • Gezondheid en G-beleid
 • Sport
 • Toerisme
03 januari ’19 (do)
Nieuwsoverzicht
Installatie gemeenteraad 2019

Secretariaat

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 51
e-mail
secretariaat@essen.be