naar inhoud

Gemeente Essen en AZ Klina willen volwaardig zorgpunt uitbouwen

Het gemeentebestuur van Essen zal samen met AZ Klina een toekomstgericht zorgcentrum ontwikkelen in de gemeente. Beide partners tekenden hiervoor vrijdag een engagementsverklaring. Het ‘Zorgpunt’ zal een nieuw concept zijn dat zorg verleent dicht bij huis.

Daar is zeker in Essen nood aan: geen enkele andere Vlaamse gemeente is verder verwijderd van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

De gemeente, het OCMW van Essen en AZ Klina (Brasschaat) werken al geruime tijd samen voor de polikliniek in de Nieuwstraat. Het bestaande gebouw heeft echter nood aan renovatie en krijgt een herbestemming. Zo groeide het idee om de huidige polikliniek te laten evolueren naar een modern zorgen-centrum. In het Zorgpunt zal op termijn iedereen terecht kunnen voor preventie en zorg, maar ook voor behandelingen én bij chronische aandoeningen.

AZ Klina en de gemeente Essen bundelen hiervoor hun expertises: de gemeente zorgt voor de huisvesting en zoekt als grensgemeente naar specifieke subsidiemogelijkheden, AZ Klina zorgt voor de exploitatie en biedt zo een ruim zorgpallet aan voor de regio.  

Dr. Joost Baert, algemeen directeur van AZ Klina: “AZ Klina heeft de ambitie om ook buiten de muren van het ziekenhuis diensten aan te bieden. Het Zorgpunt in Essen is een nieuw concept dat daar perfect bij aansluit. De ligging, bij de grens met Nederland, is een bijkomende troef. Op termijn kunnen we focussen op het grensoverschrijdende aspect.”

Nieuwe locatie

Het project moet er op relatief korte termijn komen. De polikliniek zal niet alleen een ruimere zorginvulling krijgen, ze zal ook verhuizen naar een vernieuwd gebouw aan het Kerkeneind, op de huidige OCMW-campus. Tegen einde oktober zou de haalbaarheidsstudie hierrond klaar moeten zijn.

 

Een en ander zorgt voor een grote herschikking van diensten, waarbij het politiekantoor verhuist van de Kapelstraat naar het stationsgebouw en zodoende de huidige locatie van de politie aan de Kapelstraat mee wordt geïntegreerd met het gemeentehuis.

21 september ’18 (vr)
Nieuwsoverzicht