naar inhoud

Essen kiest voor zone 30, 50 en 70

De Essenaar vindt verkeersveiligheid erg belangrijk. Daarom wordt Essen in de loop van 2018 dan ook opgedeeld in zone 30, 50 en 70. Zo maken we onze gemeente voor de weggebruiker veiliger én eenvoudiger.

Vorig jaar kregen de Essenaren de kans zich in ‘De Grote Enquête’ uit te spreken over het beleid van de gemeente. Verkeersveiligheid bleek een belangrijk werkpunt te zijn. Ook uit de ongevallenanalyse van de lokale politie komt snelheid naar voren als een van de grote risicofactoren in het verkeer. Daar wil de gemeente wat aan doen: met de invoering van snelheidszones 30, 50 en 70 wil het bestuur de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid verhogen.

30, 50 of 70 km/u?

Voor de indeling in de verschillende snelheidszones werken de gemeente en de verkeerspolitie samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van het Vlaams Gewest. Of je in een bepaalde straat 30, 50 of 70 km/u mag, hangt af van verschillende factoren. De functie van de weg, de afbakening en de aard van het verblijfsgebied en de plaatselijke ruimtelijke omstandigheden bepalen mee hoe snel je mag rijden.

De basisprincipes die voor de opdeling gehanteerd worden, zijn:

  • 30 km/u in schoolomgevingen en in woonstraten/wijken met weinig doorgaand verkeer,
  • 50 km/u in de bebouwde kom,
  • 70 km/u in de buitengebieden.

Maar ook buiten de bebouwde kom kan een snelheidsbeperking van 50 km/u gelden. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn in dichtbebouwde straten, die aan de bebouwde kom grenzen, maar er toch buiten liggen. Je houdt dus best de verkeersborden goed in de gaten.

600 nieuwe verkeersborden

De omschakeling naar snelheidzones gebeurt niet van vandaag op morgen. In heel Essen moet een groot aantal verkeersborden vervangen worden. Daarnaast komen er ook zo’n 600 nieuwe snelheidsborden bij. De aanpassing gebeurt dan ook stapsgewijs. Beginnen doen we in Wildert-West, de straten ten westen van de Kalmthoutsesteenweg. Daarna is het de beurt aan de andere wijken van Essen.

Hoe sneller je rijdt, hoe groter de stopafstand

Wist je dat een auto 27 meter nodig heeft om tot stilstand te komen als je 50 km/u rijdt? Wanneer je 70 km/u rijdt, is dat al 45 meter. In zone 30 sta je na 13 meter stil. En dan gaan we er nog vanuit dat je auto in perfecte staat is en het wegdek droog… We noemen dit ook wel de ‘stopafstand’ van een auto. Dit is de som van de ‘reactieafstand’ (de afstand die je aflegt tussen het moment waarop je de reden tot stoppen opmerkt en het induwen van het rempedaal) en de ‘remafstand’ (de afstand die je auto nog aflegt tussen het induwen van het rempedaal en het moment waarop hij stilstaat). Belangrijk dus dat er snelheidsbeperkingen gelden én dat deze ook nageleefd worden.

12 september ’18 (wo)
Nieuwsoverzicht
zone 30 50 70

Openbare Infrastructuur

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 48
e-mail
openbarewerken@essen.be