naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Steeds vaker everzwijnen dicht bij onze gemeente waargenomen

Everzwijnen worden steeds vaker dichter bij onze gemeente gesignaleerd. In Limburg, waar de everzwijnen talrijk voorkomen, zorgen ze voor veel overlast en schade aan landbouw- en tuinbouwgewassen, fauna en flora en zijn ze vaak oorzaak van verkeersongelukken.

Daarom werd  in overleg met het agentschap voor natuur en bos, de landbouw, de natuurgebruikers, beheerders, wildbeheereenheden en privé-eigenaars overeengekomen om binnen de grenzen van de gemeenten Kalmthout en Essen een nultolerantie aan te houden wat everzwijnen betreft.

Het is van belang dat de jagers van de wildbeheereenheden Essen en Kalmthout tijdig kunnen ingrijpen en zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht  indien everzwijnen of hun sporen worden opgemerkt.

Worden everzwijnen gesignaleerd of worden hun sporen herkend binnen de gemeenten Essen, gelieve dat zo snel mogelijk te melden aan de milieudienst.

Voor Essen  is dit: milieu@essen.be - 03 670 01 42

Meer info?
https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurgebruik/jacht/welke-soorten/wildzwijn 

23 februari ’18 (vr)
Nieuwsoverzicht
everzwijn

Milieu

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 42
e-mail
milieu@essen.be