naar inhoud

Openbaar onderzoek - aanvraag stedenbouwkundige vergunning Antwerpsesteenweg 1

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning door: mevrouw AN COSTERMANS, Antwerpsesteenweg 1 te 2910 Essen voor het bouwen van een veranda gelegen te Essen, Antwerpsesteenweg 1, afd. 1 sectie B nr. 858 H

Dossiernummer: BA 11690

BEKENDMAKING

Het dossier, met alle nuttige inlichtingen aangaande hogervermeld onderwerp, ligt ter inzage op het gemeentehuis, omgevingsbalie, van maandag tot zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur, woensdagnamiddag van 14.00 tot 16.00 uur en maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

  • Datum van opening van het onderzoek: 28-12-2017
  • Datum en uur van sluiting van het onderzoek:27-01-2018 om 12.00 uur
  • Datum van de aanplakking der bekendmaking: 28-12-2017

Bezwaren of opmerkingen dienen aangetekend verzonden of tegen afgifte van een ontvangstbewijs bezorgd op het gemeentehuis, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Heuvelplein 23 te 2910 Essen, voor de sluiting van het openbaar onderzoek.

Te Essen, 28-12-2017

Namens het gemeentebestuur van Essen
Kristin Poelmans
Gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar

28 december ’17 (do)
Nieuwsoverzicht

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 47
fax
03 670 01 55
e-mail
omgeving@essen.be