naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Openbaar onderzoek - aanvraag stedenbouwkundige vergunning Nieuwmoerse Steenweg 48

Aanvraag stedenbouwkundige vergunning door : Jan Van Santvliet, Nieuwmoerse Steenweg 48 te 2990 Wuustwezel voor het ophogen van 3 percelen gelegen te Essen, Huybergsebaan ZN, afd. 3 sectie A nr. 384 N7, nr. 384 P7 en nr. 384 R7

Dossiernummer: BA 11675

BEKENDMAKING

Het dossier, met alle nuttige inlichtingen aangaande hogervermeld onderwerp, ligt ter inzage op het gemeentehuis, omgevingsbalie, van maandag tot zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur, woensdagnamiddag van 14.00 tot 16.00 uur en maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

  • Datum van opening van het onderzoek: 25-12-2017
  • Datum en uur van sluiting van het onderzoek:24-01-2018 om 12.00 uur
  • Datum van de aanplakking der bekendmaking: 25-12-2017

Bezwaren of opmerkingen dienen aangetekend verzonden of tegen afgifte van een ontvangstbewijs bezorgd op het gemeentehuis, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Heuvelplein 23 te 2910 Essen, voor de sluiting van het openbaar onderzoek.

Te Essen, 25-12-2017

Namens het gemeentebestuur van Essen
Kristin Poelmans
Gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar

25 december ’17 (ma)
Nieuwsoverzicht

Ruimtelijke Ordening

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 47
fax
03 670 01 55
e-mail
omgeving@essen.be