naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Stand van zaken Over d'Aa - 8 december 2017

We zijn zo’n vijf weken ver in de werken aan Over d’Aa. Er is al heel wat werk verzet, maar wel met enkele onvoorziene tegenslagen en frustraties van bewoners. We zetten even alles op een rijtje.

Wat is er al gebeurd?

De nieuwe riolering werd geplaatst vanaf het Klaverpad tot aan transport Schrauwen. De huisaansluitingen aan de oneven zijde zijn op dit stuk ook al klaar.

Wat zijn de tegenslagen?

Woensdag 6 december werden er gaten geboord om pompen te plaatsen om de grondwatertafel te doen dalen. Het water moet zakken om in droge omstandigheden de rioleringswerken uit te voeren. Met het boren van deze gaten is een glasvezelkabel geraakt. Kabelmaatschappij Integan heeft over de hele lengte van de werf de kabels moeten herstellen. Daardoor zaten vele mensen 24 uur lang zonder internet of televisie.

Nu blijken ook de oude kabels van Proximus beschadigd te zijn. Niet door de werken maar wel door het dalen en stijgen van het grondwater. De oude kabels blijken hier niet tegen te kunnen en moeten worden vervangen.

Een derde tegenvaller is dat de buizen die van de huizen naar de riolering lopen, versleten zijn. Ook zij zijn aan vervanging toe. De buizen liggen echter dicht tegen het fietspad. Dat betekent dat hier en daar het fietspad opengemaakt moet worden om de buizen te kunnen vervangen.

Deze drie tegenslagen gecombineerd zorgden vooral woensdag voor een werf die overvol stond met aannemers. Als gevolg moesten fietsers en voetgangers tussen de kranen laveren; een onhoudbare situatie die we niet meer terug willen zien.

Wat betekenen deze tegenslagen voor de planning?

Voorlopig is beslist om de huidige manier van werken aan te houden. Fase 1 (van de Ring tot aan de Postbaan) wordt opgedeeld in drie werfzones:

  • Werfzone 1: van het Klaverpad tot aan transport Schrauwen
  • Werfzone 2: van het kruispunt Watermolenstraat/Melkerijstraat tot het Klaverpad
  • Werfzone 3: t.h.v. transport Schrauwen tot aan het kruispunt Postbaan/Steenpaal

Vermoedelijk zal fase 1 afgerond zijn tegen de zomervakantie 2018. Na de voltooiing van elke werfzone, zal de weg een onderlaag asfalt krijgen en wordt het fiets- en voetpad vernieuwd. De toplaag asfalt komt er na de voltooiing van Fase 1.

Terechte frustraties

De gemeente kreeg de afgelopen weken heel wat terechte meldingen van buurtbewoners. Op voorhand werd gezegd dat het fietspad altijd toegankelijk zou zijn. Door de onvoorziene tegenslagen hierboven vermeld, is dit niet altijd het geval geweest. De grootste frustraties kwamen er door asociaal gedrag van automobilisten. Zij negeren de wegomleiding en rijden over het fietspad. De aannemer plaatst op vraag van de gemeente terug een goed zichtbare betonblok zodat auto?s niet meer over het fietspad kunnen. De aannemer kan soms niet anders dan even over het fietspad te rijden om tot bij zijn bestemming te geraken.

Een andere terechte opmerking is dat de sommige onderaannemers hun wagen op de oprit van bewoners zetten zonder met hen overleg te plegen. De gemeente heeft de onderaannemers er op gewezen dat dit absoluut niet kan.

Een ander probleem is het kruispunt met de Postbaan. Ondanks de aanwezigheid van haaientanden en een bord dat waarschuwt voor fietsers, zijn er veel automobilisten die niet stoppen vooraleer zij het kruispunt oprijden. De gemeente heeft nu een extra verkeersdrempel aangelegd, knipperlichten geplaatst en een stopbord gezet om dit duidelijk te maken. We vragen aan fietsers om zeer goed uit te kijken als zij het kruispunt oversteken.

Een laatste pijnpunt is de gebrekkige communicatie van de aannemer naar de bewoners. De situatie op de werf verandert van dag tot dag en de aannemer moet de bewoners tijdig op de hoogte brengen via een briefje in de bus. Elk klein bericht op de website zetten is niet haalbaar maar de betrokken bewoner moet wel op de hoogte gebracht worden. De gemeente wijst de aannemer hier op zijn verantwoordelijkheid. Betert dit niet, dan zetten we zelf iemand in die deze taak op zich neemt.

Werf ligt stil tijdens kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie ligt de werf stil. De aannemer heeft beloofd dat het fietspad vrij zal zijn en dat iedereen op zijn oprit kan. De gemeente zal dit voor de start van de kerstvakantie controleren.

 

Zoals eerder vermeld, volgt volgende week nog een update. Ken je buurtbewoners die nog niet zijn ingeschreven op de digitale nieuwsbrief van Over d?Aa, verwijs hen dan a.u.b. door naar www.essen.be/nieuwsbrief. Op deze webpagina kunnen zij ?Over d?Aa aanvinken en blijven ze beter op de hoogte van de werf. Heb je nog vragen of een melding, mail dan naar overdaa@essen.be.

08 december ’17 (vr)
Nieuwsoverzicht
kruispunt Postbaan 2

Openbare Infrastructuur

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 48
fax
03 670 01 55
e-mail
openbarewerken@essen.be