naar inhoud
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Politiezone Grens zet in op alcoholcontroles

De eindejaarperiode is traditioneel een tijd waarin politiediensten extra inzetten op controles. Door de vele feesten is de kans namelijk groter dat een bestuurder met een glas te veel achter het stuur kruipt. En dat is het doel van die controles: ervoor zorgen dat mensen die rijden, niet drinken.

De politiezone Grens drijft de controles op vanaf november 2016 tot half januari 2017. Tijdens die periode zijn er dagelijks controles, gelijk verdeeld over de drie gemeentes van de zone. Dat kunnen grote controleacties zijn, maar ook een ploeg die controles uitvoert. Ze verplaatsen zich gedurende de dag en vatten post op landwegen. Via sociale media verspreidt de plaats waar ze controleren zich namelijk snel.

Samplingtoestellen

Sinds vorig jaar stelt de politie meer overtredingen vast. Dat komt onder meer omdat ze nu werken met samplingtoestellen. Agenten kunnen met die toestellen snellere en dus meer controles doen. Het verhoogt de pakkans per locatie.

Jongeren geven goed voorbeeld

Jongeren hebben vaker de reflex om gewoon niet te drinken als ze nog rijden. Ze groeiden op met de campagnes over rijden onder invloed. De categorie 40- tot 60-jarigen is er minder bewust mee bezig. Een paar glazen tijdens een etentje, enkele jenevers op een kerstmarkt … Ook die tellen mee. Eentje is geentje? Dan beter geentje.

27 december ’16 (di)
Nieuwsoverzicht