naar inhoud

Werken aan Essensteenweg (Nieuwmoer) vanaf 16 januari

Het fietspad richting Nieuwmoer is op Essens grondgebied al enige tijd voltooid. De gemeente Kalmthout start op 16 januari met de voorbereidende werken om het fietspad door te trekken naar Nieuwmoer.

Begin 2017 starten op de Essensteenweg en in de omliggende straten riolerings- en wegenwerken. De gemeente Kalmthout legt er, samen met Rio-Link en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), een nieuw fietspad en riolering aan. Daarnaast zijn er aanpassingen aan de bestaande nutsleidingen gepland.

Vrijliggend tweerichtingsfietspad tot in Essen buiten de bebouwde kom

Na de aanleg van het fietspad op de Wuustwezelsteenweg, komt er nu ook langs de Essensteenweg een volwaardig fietspad. Van Nieuwmoer-Dorp tot aan de voetbalterreinen komen er twee enkelrichtingsfietspaden. Buiten de bebouwde kom wordt er een vrijliggend tweerichtingsfietspad naast de rijbaan aangelegd tot in Essen. Ter hoogte van de voetbalterreinen komt een middengeleider op de weg. Die remt het verkeer af en maakt een veilige oversteek mogelijk. 

Nieuw gescheiden rioleringsstelsel

Daarnaast maken verschillende nutsmaatschappijen van de gelegenheid gebruik om hun leidingen te saneren en ondergronds te brengen. Rio-Link sluit de huizen langs het traject en die van omliggende straten aan op een nieuw gescheiden rioleringsstelsel. Dat voert het regenwater en het afvalwater gescheiden af. 

Beurtelings verkeer vanaf 16 januari tot mei 2017

Tussen januari en mei 2017 maakt aannemer Hens de werfzone vrij. Die werken starten vanaf 16 januari. Het verkeer passeert beurtelings. Tijdelijke verkeerslichten regelen het verkeer. Vanaf februari gaan de nutsmaatschappijen aan de slag.

Omleidingen vanaf juni 2017

In juni 2017 start Rio-link met de rioleringswerken. Tijdens de werken wordt enkelrichtingsverkeer ingevoerd van Nieuwmoer naar Essen. Het andere verkeer wordt omgeleid via Spijker en Achterbroek. Als de rioleringswerken zijn afgerond, wordt het nieuwe fietspad aangelegd. Tegen het einde van 2017 moeten de werken afgerond zijn. 

INFO: openbare.werken@kalmthout.be, 03 620 22 41 

De omleidingsplannen kan je onderaan dit artikel downloaden

16 januari ’17 (ma)
Nieuwsoverzicht
nieuwmoersesteenweg

Openbare Infrastructuur

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 48
fax
03 670 01 55
e-mail
openbarewerken@essen.be