naar inhoud

Kammenstraat

De Kammenstraat wordt volledig vernieuwd om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verhogen. Ook de voetpaden en het openbaar groen wordt aangepakt. De hele heraanleg wordt gekoppeld aan de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. 

De voorbereidende nutswerken starten in december 2018 en nemen drie tot vier maanden in beslag. De feitelijke heraanleg van de Kammenstraat (graafwerken, openbreken van de weg ...) gaat na de winter van start. De gemeente plant eveneens een toegangsweg voor toekomstige autobergingen tussen de straten Hondsberg en Hemelrijkweg. Intercommunale Igean heeft de eerste contracten opgemaakt voor de nodige grondverwervingen.

Afkoppeling van hemel- en afvalwater op privéterrein

Tijdens de infovergadering van 28 februari 2018 kregen de bewoners van de Kammenstraat toelichting bij de verplichte afkoppeling van het hemel- en afvalwater. Graag herinneren we u eraan dat elke bewoner verantwoordelijk is voor de aanpassingen op eigen terrein. De afkoppeling moet afgerond zijn voor het einde van de rioleringswerken in de Kammenstraat. Er rest dus nog wel enige tijd, maar wacht ook niet te lang. Afkoppelingsexpert Notermans begeleidt u bij het volledige proces.

Kreeg u nog geen bezoek van de afkoppelingsdeskundige of heeft u hierover nog vragen? U kan ingenieurs- en expertisebureau Notermans bereiken via info@bureaunotermans.be of via het telefoonnummer +32 (0)12 74 54 93.

Inrichting volgens het STOP-principe

Het ontwerp van de weg gaat volgens het STOP-principe: Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en Personenvervoer. Volgens deze volgorde wordt er prioriteit gegeven aan de gebruikers van de Kammenstraat. Er komen parkeerhavens, plantenvakken, egale voetpaden en verkeersremmende maatregelen zoals asverschuivingen.