naar inhoud

Kammenstraat

De Kammenstraat wordt volledig vernieuwd om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te verhogen. Ook de voetpaden en het openbaar groen wordt aangepakt. De hele heraanleg wordt gekoppeld aan de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. De voorlopige planning is dat de werken starten in het najaar van 2018.

Het ontwerp van de weg gaat volgens het STOP-principe: Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en Personenvervoer. Volgens deze volgorde wordt er prioriteit gegeven aan de gebruikers van de Kammenstraat. Er komen parkeerhavens, plantenvakken, egale voetpaden en verkeersremmende maatregelen zoals asverschuivingen.