naar inhoud

Jeugdraad

Logo jeugdraad Essen

De jeugdraad van Essen is een officieel adviesorgaan van het gemeentebestuur. Wij verdedigen de belangen van Essense kinderen en jongeren, zowel gevraagd als ongevraagd! De jeugdraad formuleert op eigen initiatief of op vraag van het bestuur adviezen over alle thema’s waar de jeugd bij betrokken is.

De jeugdraad van Essen bestaat sinds 1963 en is daarmee een van de oudste uit België. Essense jongeren zijn blijkbaar al generaties lang niet op hun mondje gevallen.

Wie zit er in de jeugdraad?

De jeugdraad bestaat uit afgevaardigden van de verschillende jeugdverenigingen uit  Essen, maar ook jongeren die niet in het jeugdwerk actief zijn horen thuis op de jeugdraad. Politieke mandatarissen (gemeenteraadsleden en ocmw-raadsleden) zijn niet welkom op de jeugdraad. Jongerengroeperingen van de verschillende politieke fracties uit de gemeente zijn welkom om mee te komen discussiëren.

Alle leden van de jeugdraad zijn tussen de 16 en 35 jaar oud en weten op die manier perfect wat er leeft in Essen. Door minimaal 5 keer per jaar samen te komen zorgen zij voor het verschil in Essen.

Thema’s

De jeugdraad schrijft adviezen over het ruime jeugdbeleid, m.a.w. alle beleidsmaatregelen die een raakpunt hebben met de doelgroep jeugd. Zo verschenen er de voorbije jaren adviezen over:

 • De subsidiereglementen voor de jeugdverenigingen
 • De speelstraten
 • Het jeugdtijdschrift het Ei (laatste editie januari 2012)
 • Het jeugdbeleidsplan en de verantwoordingsnota’s
 • Het feestkonvooi
 • De repetitieruimte
 • Een ondersteuning voor het inzetten van security op fuiven
 • Het beleid rond de implementatie van de geluidswetgeving
 • De materialen die ter beschikking worden gesteld in de uitleendienst 
 • Een gemeenschappelijke blokruimte in de bibliotheek
 • Het verkrijgen van een eigen vergaderruimte voor de jeugdraad, speelpleinen en werkgroepen van de jeugddienst
 • Het meerjarenplan

De afvaardiging van iemand van de jeugdraad in de GECORO is een voorbeeld waarop de jeugdraad en de jeugddienst in de praktijk werken aan een geïntegreerd jeugdbeleid.

Activiteiten

Naast de ‘formele verplichtingen’ organiseert de jeugdraad verschillende activiteiten. Sommige keren jaarlijks terug, maar er zijn ook spontane eenmalige acties mogelijk van de jeugdraad:

Zo is er jaarlijks de Ronde van Essen waar groot en klein meedoen aan een loopwedstrijd. Verder planten wij alle jaren verder aan een Geboortebos waarbij de jongste inwoners van Essen in the picture worden gezet en krijgen alle zangertjes op oudjaar een lekkere, warme tas chocomelk of soep tijdens het nieuwjaarszingen.

Samenwerking

De jeugdraad zorgt ook voor een goede samenhang tussen de jeugdverenigingen en mensen die begaan zijn met de jeugd van Essen. De persoon of groep die zich het afgelopen jaar het meest heeft ingezet voor de jeugd van Essen wordt rond november tevens gehuldigd met een Gouden Ei. 

En om ervoor te zorgen dat de jeugdverenigingen fuiven kunnen organiseren zonder concurrentie, handhaaft de jeugdraad het gentlemens agreement van de beschermde weekends.

Zijn er thema’s waar jij om bekommert bent, maar niet ziet terugkomen op de agenda van de jeugdraad? Draag jij ook een warm hart toe aan de jeugd van Essen. Wil je je voor hen inzetten? We dragen inspraak én participatie hoog in het vaandel, dus aarzel niet om ons te contacteren via jeugdraad.essen@gmail.com en zoek ons ook op Facebook

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 56
e-mail
jeugd@essen.be