naar inhoud

Gemeenteraad

hamer en stoel raadzaal

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Het regelt alles wat van gemeentelijk belang is en niet specifiek is opgedragen aan één van de andere bestuursorganen.

Opdracht

De raad stelt de schepenen aan en benoemt de ambtenaren. Het stelt de gemeentelijke reglementen en verordeningen op, keurt de gemeentelijke begroting en rekeningen goed, voert de belastingen in en houdt toezicht op de ondergeschikte besturen (OCMW en kerkfabrieken). De gemeenteraad neemt alle maatregelen tot ordening van de Essense samenleving en behartigt de belangen van de Essense bevolking (ruimtelijke ordening, wegenbouw, riolering, veiligheid en gezondheid, jeugd, sport, cultuur, onderwijs ...).

De raad vergadert normaal de laatste dinsdag van de maand en telkens als het nodig is. De raadszittingen zijn openbaar behalve voor de persoonsgebonden agendapunten (= besloten zitting). Klik hiernaast op 'Agenda & Notulen' om de agenda van de volgende gemeenteraad en de verslagen van de voorbije gemeenteraden te raadplegen.
 

Samenstelling

De raad wordt gevormd door de burgemeester, de vijf schepenen en de voorzitter van het OCMW en achttien raadsleden. CD&V (10 zetels) vormt een coalitie met sp.a (4 zetels). N-VA/PLE (9 zetels), Open Vld (1 zetel) en Vlaams Belang (1 zetel) vormen samen de oppositie.

Voorzitter gemeenteraad

Volgens het gemeentedecreet beslissen de gemeenteraadsleden wie er voorzitter wordt. Momenteel zit Ludo Somers (CD&V) de raad voor.