naar inhoud

Restauratie douaneloods

Het Autonoom Gemeentebedrijf Essen en de vzw Kempens Landschap hebben de handen in elkaar geslagen voor een grondige renovatie van dit monument. Na ongeveer een anderhalf jaar restauratiewerken krijgt de als monument beschermde Douaneloods stilaan zijn oude grandeur terug en komt de opening van het gebouw in zicht. Het omvangrijke gebouw werd letterlijk steen per steen onder handen genomen en hersteld zoals het vroeger was.

Maar de loods komt pas helemaal opnieuw tot leven wanneer ze ook een nieuwe functie vervult.

Douaneloods wordt Robotland

Deze functie is ondertussen bekend. De douaneloods wordt Robotland, een educatief centrum rond (robot)technologie. Robotland is een project van Luc Van Thillo van engineering- en machinebouwbedrijf AVT uit Essen. De opening van Robotland is vermoedelijk voorzien in 2020, maar op zaterdag 7 december en zondag 8 december 2019 wordt al een tipje van de sluier gelicht tijdens het weekend van de Robotland Cyclocross te Essen. Alle details vind je in het nieuwsbericht links op deze pagina onder 'nieuws'.

Rondwandelen in de groene omgeving van de loods

Niet alleen de douaneloods krijgt een opknapbeurt, ook de omgeving rondom de loods wordt opgefrist. De bedoeling is om hier een plek van te maken waar iedereen vrij en aangenaam kan vertoeven, rondkuieren en tot rust komen. De cyclocross kan hier ook blijven plaatsvinden.

Grondige renovatie

In deze grenspost, ooit het belangrijkste grensstation tussen België en Nederland, werden alle goederen die de grens kruisten, gecontroleerd: treinen stationeerden zich naast de loods, de goederen werden via de perrons overgeladen en opgeslagen in de 92 meter lange ruimte. Deze loods, uit het begin van de twintigste eeuw, is gebouwd in Vlaamse neo-renaissancestijl. In 2003 werd de douaneloods beschermd, waardoor de toekomst ervan veiliggesteld werd. Maar omdat de loods al jaren leegstond, was ze toe aan een grondige renovatie

Loods wordt duurzaam erfgoed

Sinds 2010 is de voormalige douaneloods eigendom van het Autonoom Gemeentebedrijf Essen. Voor de voorbereiding van de restauratie van de loods doet het Gemeentebedrijf sinds 2013 een beroep op de ervaring van vzw Kempens Landschap. Deze organisatie zet zich al ruim twintig jaar in om bijzondere landschappen, natuur en erfgoed in de provincie Antwerpen te behouden en te koesteren.

De douaneloods is onderdeel van het Europese project DEMI MORE. Hierin onderzoeken vzw Kempens Landschap en de Nederlandse provincie Noord-Brabant hoe monumenten energiezuiniger gemaakt kunnen worden. DEMI MORE staat voor ‘Demonstration of Energy efficiency by Measurement and Innovation gives MORE’ en is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. Dit is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Lichtdoorlatende zonnepanelen zorgen voor spectaculaire lichtstraat

In de douaneloods wordt tijdens de restauratiewerken een innovatieve techniek toegepast. De spectaculaire lichtstraat in het dak krijgt zonnepanelen die in het glas worden ingewerkt en licht doorlaten. Zo gaat de loods een duurzame toekomst tegemoet.

Vlaanderen-Nederland. De Europese Commissie stelt via het Interreg-programma 2014-2020 ruim 152 miljoen euro ter beschikking uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio versterkt en bevordert. Hiervoor werd door een partnerschap van Vlaanderen en Nederland en de 5 Vlaamse en de 3 zuidelijke Nederlandse provincies een programma ontwikkeld om te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei. Meer info: www.grensregio.eu 

 

Openingsuren

Gemeentehuis

  • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
  • dinsdag9 - 12 uur
  • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
  • donderdag9 - 12 uur
  • vrijdag9 - 12 uur
  • zaterdag9 - 12 uur
  • Restauratie douaneloods 15.10.2015
alle albums