naar inhoud

Cultuurraad

De cultuurraad geeft advies aan het gemeentebestuur over alle culturele beleidsmateries en streeft naar een samenhangend beleid dat alle Essenaren aanspreekt. 

Daarom bestaat deze adviesraad uit vertegenwoordigers van verenigingen, professionele raadgevers en individuele cultuurminnaars, zoals de statuten bepalen.

Wie zit er in de raad?

De cultuurraad heeft een dagelijks bestuur met 12 stemgerechtigde leden:

  • drie vertegenwoordigers van de werkgroepen van de cultuurraad
  • vijf vertegenwoordigers van de verenigingen
  • drie personen met een individuele titel

Naast de stemgerechtigde leden zetelen ook niet-stemgerechtigden in het dagelijks bestuur:

  • voorzitter van de bibliotheekraad
  • bibliothecaris
  • cultuurbeleidscoördinator
  • schepen van cultuur

De algemene vergadering van de cultuurraad komt jaarlijks tweemaal samen, terwijl het dagelijks bestuur gemiddeld 5 tot 6 keer vergadert. 

De verslagen van deze vergaderingen kan je op deze pagina raadplegen.
Het secretariaat is in handen van de gemeentelijke cultuurdienst. 

Ook lid worden van de cultuurraad?

Als je vereniging zich wil aansluiten bij de cultuurraad kan je je aanmelden voor een algemene vergadering. Vul het formulier 'aanvraag lidmaatschap' in en bezorg het aan de cultuurdienst. Zij nodigen je vereniging uit voor de eerstvolgende algemene vergadering.

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 56
e-mail
vrijetijd@essen.be