naar inhoud

Commissie Infrastructuur & Verkeer

De gemeenteraad heeft een aantal commissies opgericht met als taak besprekingen in de gemeenteraad voor te bereiden. 

De commissies zijn samengesteld uit 10 gemeenteraadsleden en 2 waarnemende raadsleden, waarbij de verschillende politieke fracties die zetelen in de gemeenteraad in dezelfde verhouding vertegenwoordigd zijn.

De commissie formuleert een advies aan de gemeenteraad. De in de commissie gevoerde gesprekken moeten zo niet meer worden herhaald in de gemeenteraad. 

Op deze pagina vind je de verslagen en de agenda voor de eerstvolgende commissie terug. De commissie is openbaar en dus toegankelijk voor publiek.

De commissie Infrastructuur & Verkeer behandelt de dossiers over wegenwerken, rioleringswerken, openbare groenvoorziening, verkeersreglementen, ...