naar inhoud

Opvang van asielzoekers in Essen: de feiten

OCMW Essen
De federale regering legt een evenwichtige verspreiding op van het aantal vluchtelingen over de steden en gemeenten in ons land. Ook het OCMW van Essen moet helpen bij de opvang en begeleiding van deze mensen. Hoe zit dat nu feitelijk? Wij zetten een aantal zaken op een rijtje!

Over de opvang van vluchtelingen en asielzoekers doen de wildste geruchten en vooroordelen de ronde. Even de feiten schetsen zoals ze zijn, aan de hand van deze 13 vragen:

1. Wat is het verschil tussen een asielzoeker en een vluchteling?

De termen asielzoeker en vluchteling worden voortdurend door elkaar gebruikt. Strikt genomen kan iedereen die een asielaanvraag heeft ingediend, asielzoeker genoemd worden. Diegene die voldoen aan de criteria van het Verdrag van Genève (vervolging op grond van politiek overtuiging, ras of behorend tot een sociale groep) kunnen erkend worden als vluchteling.

2. Hoeveel asielzoekers zijn er in Essen (22 mei 2016)?

Er zijn 31 opvangplaatsen in Essen waarvan er 24 bezet zijn. Het gaat om 4 alleenstaande mannen de rest zijn gezinnen. 

3. Waar komen deze asielzoekers vandaan?

Irak (4), Syrië (15), Macedonië (3), staatloos (2). Staatlozen worden door geen enkele staat als onderdaan beschouwd.

4. Hoeveel erkende vluchtelingen zijn er in Essen (juni 2016)?

Er wonen momenteel 34 erkende vluchtelingen in Essen. De meesten onder hen komen uit Syrië, Guinee en Kirgizië.

5. Gaan er nog asielzoekers komen?

In 2015 veranderde de situatie in Europa grondig. Het ziet ernaar uit dat de komende jaren nog asielzoekers naar Europa zullen komen. Veel hangt af van het federaal spreidingsplan dat bepaalt waar in ons land asielzoekers worden opgevangen. In april zal de gemeente over meer informatie beschikken. Op dit moment baseren we ons op een groei van 7 plaatsen.

6. Waarom komen ze naar Essen?

Het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers (Fedasil) wijst vluchtelingen toe aan de OCMW’s van gemeenten. Het werkt met een spreidingsplan. Het doel is om de asielzoekers evenwichtig te spreiden over de verschillende gemeenten van ons land.

7. Wat kost de opvang van asielzoekers?

Het OCMW ontvangt een forfaitaire subsidie van Fedasil om hulp te bieden aan de asielzoekers die het opvangt. Dat komt neer op 40 euro per dag per persoon. Met dat geld betaalt het OCMW:

  • Onderdak in een gemeubelde woning
  • Wekelijks leefgeld van 60 euro voor voeding, hygiëne en kledij
  • Medische hulpverlening
  • Begeleiding: de maatschappelijk werker staat de asielzoeker bij in de asielprocedure, integratie in de buurt enz.

8. Krijgen deze mensen een leefloon?

Neen, zij krijgen enkel leefgeld. Ze moeten zelf instaan voor hun levensonderhoud, waarvoor ze wekelijks 60 euro krijgen van het OCMW. Met dat geld moeten ze eten en andere levensmiddelen kopen.

9. Kunnen asielzoekers verplicht worden om te werken? 

Wettelijk gezien kunnen asielzoekers niet verplicht worden om te gaan werken. Asielzoekers mogen wel werken met een arbeidskaart C na een wachtperiode van 4 maanden vanaf de asielaanvraag.

10. Hoe lang blijven de asielzoekers hier ?

Als hun procedure afgelopen is en ze worden erkend als vluchteling, mogen ze in België blijven en dan moeten ze de woning van het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) verlaten. Deze locaties zijn namelijk alleen bestemd voor asielaanvragers. Erkende vluchtelingen hebben zelf alle rechten en plichten van een doorsnee EU-burger.

11. Waar in Essen worden de asielzoekers opgevangen?

Tot op heden uitsluitend in wijk Centrum en het Paviljoen.

12. Wat is het effect van het verplichte spreidingsplan op het aantal asielzoekers in Essen?

Het aangekondigd verplicht spreidingsplan is nog niet in werking. Het aantal asielzoekers zal vermoedelijk wel in de lijn liggen van het indicatief cijfer van zeven dat de regering ons op 18 december 2015 meldde. De regering mikt  op de spreiding van 5.000 vluchtelingen. De criteria houden rekening met het bevolkingsaantal (35%), het totaal netto-belastbaar inkomen (20%), het aantal opvangplaatsen in de gemeenten (30%) en het aantal leefloners (15%).

We verwachten tegen 1 mei 2016 een nieuwe brief met het definitieve cijfer van het aantal vluchtelingen dat Essen moet opvangen. Dat zal zoals gemeld wellicht niet sterk afwijken van genoemd indicatief cijfer van zeven. Nadien krijgen we zes of zeven maanden de tijd om ons in orde te stellen.

13. Waarom zijn er zo weinig erkende Syrische vluchtelingen bij?

Syrische vluchtelingen die erkend zijn, blijven niet noodzakelijk in Essen. De erkenning verleent hen immers alle rechten en plichten van een EU-burger, zodat ze kunnen gaan en staan waar ze willen.

Openingsuren

OCMW

  • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
  • dinsdag9 - 12 uur
  • woensdag9 - 12 uur
  • donderdag9 - 12 uur
  • vrijdag9 - 12 uur
  • zaterdagGesloten

Op 10/11 en 29/12 is er geen avondopening.

Contact

adres
Kerkeneind 12910 ESSENBELGIE
tel.
03 690 05 50
e-mail
ocmw@essen.be