naar inhoud

Afschakelplan

Deze winter is er in ons land een risico op een elektriciteitstekort door het uitvallen van drie grote nucleaire centrales. Wanneer er zich een koudegolf van verschillende dagen voordoet, treedt het federale afschakelplan voor elektriciteit in werking. Gemeenten en steden, of delen ervan, worden dan zonder stroom gezet. Dit gebeurt in principe tussen 17.00 en 20.00 uur.

Bijzonder Nood- en InterventiePlan (BNIP)

In Essen zijn alle straten opgenomen in het afschakelplan. We moeten er ons dus bewust van zijn dat onze gemeente het risico loopt zonder stroom te vallen. Het gemeentebestuur en de hulpdiensten zijn volop bezig om zich hierop voor te bereiden. Ze maken een Bijzonder Nood- en InterventiePlan (BNIP) op dat een complete risicoanalyse bevat en heel wat maatregelen die moeten genomen worden om de periode zonder stroom te overbruggen.

Overleg en ondersteuning

Essen is zo goed als rond met de opmaak van het veiligheidsplan. De gemeente treft alle nodige voorbereidingen in samenspraak met de verschillende disciplines – brandweer, politie, ambulancedienst – en risicogroepen. Concreet krijgen de rust- en verzorgingstehuizen (Sint-Michael, De Bijster) en serviceflats medische ondersteuning, en is er nauw overleg met de bedrijven en handelaars van Essen.

Nederland biedt hulp aan

In het geval van een afschakeling, zal de gemeente een onthaalcentrum ontplooien in de brandweerkazerne, waar zich ook een noodverzorgingspost en het crisiscentrum zullen bevinden. Onze Nederlandse buurgemeente Roosendaal is bereid om het dorpshuis van Nispen, dat over alle comfort beschikt, ter beschikking te stellen als bijkomend onthaalcentrum voor de inwoners van Essen. Een aantal straten in Nederland is overigens aangesloten op het Belgische elektriciteitsnet. Ook deze bewoners worden in onze communicatie meegenomen.

Mobiele hulppost in elke wijk 

Hiernaast wil de gemeente bij een aangekondigde blackout strategische meldpunten neerzetten in de verschillende wijken van Essen: Wildert, Horendonk, Statie, Heikant en Hoek. Zo zorgen we voor een aanspreekpunt dichter bij huis, centraal aan de kerk. Deze wijkposten – in de vorm van een herkenbaar voertuig van de gemeente – zullen in directe verbinding staan met het crisiscentrum. 

Verhoogd politietoezicht

Het uitvallen van de verlichting kan voor een gevoel van onveiligheid zorgen. De politie van de zone Grens zal met zoveel mogelijk manschappen in het straatbeeld aanwezig zijn. Gevaarlijke kruispunten en overwegen worden bewaakt en eenmanspatrouilles houden toezicht in de verschillende woon- en bedrijfszones.

  • Meer algemene informatie over het afschakelplan vind je op de website van de federale overheid offon.be