naar inhoud

Uit in Essen

  • Wandeling in Maria ter Heide, domein De Inslag

    op zo 17 okt

    De Inslag of Inslaen werd reeds vernoemd rond 1600. De naam verwijst naar de ingebruikname of ontginning. Het oorsponkelijk heidegebied werd ontgonnen als akker- en weiland. Later werden delen bebost. Het domein vormde eertijds een groot aaneengesloten geheel met de omringende bossen. Tijdens beide wereldoorlogen werd grote schade aangebracht door kaalkappingen omwille van de zichtbaarheid en ...

1-1 Van 1
Wilt u ook een activiteit toevoegen?
Dat kan via www.UITdatabank.be.