naar inhoud

Open inspraakavond - denk mee over de toekomst van Essen

Deze informatie is niet meer actueel!
Het gemeentebestuur maakt een meerjarenplan op waarin de beleidsdoelstellingen voor de komende zes jaar staan. De beste plannen ontstaan van onderuit en daarom nodigen we alle Essenaren uit om mee na te denken over de toekomst.

Wanneer

  • 22 mei ’19 (wo)
    van 19.30 u

Info

Inspraakavond op 22 mei

Op een open inspraakavond op woensdag 22 mei geven de burgemeester en schepenen samen met De Wakkere Burger uitleg over de doelstellingen voor de komende jaren. De Wakkere Burger is een Vlaamse organisatie die zich inzet voor burgerparticipatie en (lokale) democratie. Via rondetafelgesprekken denken we samen na over hoe we de doelstellingen kunnen bereiken. Het zal gaan over thema's als mobiliteit, evenementen, klimaat, ruimtelijke ordening en nog veel meer.

We hopen op jouw aanwezigheid

Draag je steentje bij in de opmaak van het meerjarenplan. Kom naar de inspraakavond en sluit je aan bij de rondetafelgesprekken. De avond staat open voor iedereen en start om 19.30 uur in GC zaal Rex. Denk mee met het bestuur om samen tot een gedragen beleidsplan te komen!

Waar

naam
GC zaal Rex
adres
Spoorwegstraat 11
2910 Essen

Prijs

Gratis

Contact

Telefoon
03 670 01 56
e-mail
vrijetijd@essen.be

Organisatie

naam
Gemeentebestuur Essen
Alle activiteiten