naar inhoud

Financiën

De dienst Financiën beheert vrijwel alle taken die betrekking hebben op de uitgaven en ontvangsten van de gemeente.

Bij de uitgaven denken we voornamelijk aan de betalingen van grote investeringen en leveranciers, controle op overheidsopdrachten, maar ook aan het beheren van de diverse gemeentelijke toelagen, subsidies en premies aan verenigingen en particulieren.

Tegenover de uitgaven is de financiële dienst actief om de ontvangsten voor de gemeente te factureren, in te kohieren en ook in te vorderen. Het betreft zowel de gemeentelijke belastingen als de talrijke gemeentelijke retributies. De gemeente kan hiervoor indien nodig een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Daarnaast behartigt de dienst ook de leningdossiers, verzekeringspolissen en schadedossiers waarbij de burgerlijke aansprakelijkheid van de gemeente betrokken is of waarbij schade werd toegebracht aan het openbaar gemeentelijk domein.

Financieel directeur

De belangrijkste taak is weggelegd voor de financieel directeur. Zij fungeert in volle onafhankelijkheid m.b.t. krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact enerzijds, en voor het volledige debiteurenbeheer anderzijds. De financieel directeur staat hiernaast in voor de opmaak van de verschillende financiële documenten, het voeren van de boekhouding, financiële adviezen en thesauriebeheer. Zij wordt hierin bijgestaan door het diensthoofd Financiën.

De strategische meerjarenplanning en het budget vormen de rode draad bij zowat alle activiteiten van de dienst Financiën. Centraal in de meerjarenplanning staan de beleidsdoelstellingen. Die worden verder uitgewerkt in actieplannen en acties. In de strategische nota staan de prioritaire beleidsdoelstellingen, waarover het bestuur expliciet en uitgebreid wil rapporteren.

Aangifte personenbelasting

Opgelet: de dienst Financiën is verantwoordelijk voor de gemeentebelasting, maar NIET voor de jaarlijkse personenbelasting.

Openingsuren

Gemeentehuis

  • maandag9 - 12 uur & 17 - 19 uur
  • dinsdag9 - 12 uur
  • woensdag9 - 12 uur & 14 - 16 uur
  • donderdag9 - 12 uur
  • vrijdag9 - 12 uur
  • zaterdag9 - 12 uur

Contact

adres
Heuvelplein 232910 ESSENBELGIE
tel.
03 670 01 35
e-mail
financien@essen.be