naar inhoud

Restauratie rangeerloods

Vlakbij het centrum van Essen staat een als monument beschermde rangeerloods die vroeger gebruikt werd om goederen te controleren die langs de Nederlandse grens kwamen. Het gebouw in Vlaamse neorenaissance van meer dan 2000 m2 is sinds 2010 eigendom van het Autonoom Gemeentebedrijf Essen (AGB).

Energie-efficiëntie van historische gebouwen

De gemeente wil tegen 2018 graag nieuw leven blazen in de gehele spoorwegsite. Bij de restauratie en herbestemming van de rangeerloods staat duurzaamheid voorop. Het AGB werkt hiervoor samen met erfgoedvereniging Kempens Landschap. Deze landschapsvereniging is al vele jaren actief in de provincie Antwerpen om natuur, open ruimte en erfgoed veilig te stellen. Samen met de Nederlandse provincie Noord-Brabant onderzoekt Kempens Landschap hoe de energie-efficiëntie van historische gebouwen kan worden verbeterd. Op 16 december 2015 keurde de stuurgroep van het Europese subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland het project DEMI MORE goed.

In onderhandeling met bierbrouwer

In juli 2015 al deed het AGB een oproep naar private partners om een project te realiseren in de loods. Eén van de kandidaten heeft de intentie om er een ambachtelijke bierbrouwerij te installeren. We hopen dit voorjaar nog meer zicht te krijgen op de subsidiemogelijkheden en de partnerkeuze. We willen wel beklemtonen dat er op dit ogenblik nog geen akkoord bestaat. Zolang het restauratiedossier niet helemaal rond is, is er geen project.