naar inhoud

Over d' Aa

In de kijker

foto: Aanpassingen aan bouwplannen Over d'Aa na buurtvergadering

Aanpassingen aan bouwplannen Over d'Aa na buurtvergadering

De gemeente ging met de opmerkingen van de laatste buurtvergadering aan de slag en maakte, zo ver dat mogelijk was, nog enkele aanpassingen aan de bou...

Lees meer
 

 

Een nieuw wegdek en betere riolering

In de lente van 2017 start de gemeente Essen met de herinrichtingswerken op Over d’Aa. Samen met haar partners maakt de gemeente werk van een nieuw wegdek, een nieuwe weginrichting en een nieuw rioleringsstelsel. De werken zullen zo’n 18 maanden duren, dus de nieuwe weg naar Horendonk zou in het voorjaar van 2019 klaar moeten zijn.

Een nieuwe en veilige weginrichting

De huidige weginrichting op Over d’Aa laat op vele plaatsen te wensen over. De parkeerstroken en de voet- en fietspaden zijn te smal en het wegdek is in slechte staat. Daarom vernieuwt de gemeente alles van net voorbij het kruispunt met de Ringweg, tot aan het kerkplein van Horendonk. Er komen nieuwe parkeerstroken met bomen, een nieuw voetpad en fietssuggestiestroken. Een nieuw wegdek zorgt voor een betere veiligheid en meer rijcomfort: van de Ringweg tot de woonkern van Horendonk komt nieuw asfalt, het plein van Horendonk en omgeving krijgt een aantrekkelijk dorpsuitzicht met betonklinkers.

Hemel- en afvalwater worden gescheiden

De riolering wordt niet enkel vernieuwd. Infrax vervangt het bestaande, gemengde rioleringsstelsel ook door een gescheiden rioleringssysteem. Dit wil zeggen dat het hemelwater (regen, sneeuw, hagel) via een aparte afvoer naar de Kleine Aa en de Roosendaalse Vaart wordt geloodst, terwijl het afvalwater (badkamer, keuken, toilet) naar een zuiveringsinstallatie afgevoerd wordt. Dit systeem zorgt voor zuiverder drinkwater, is beter voor het milieu en helpt, dankzij een goede waterbuffering, overstromingen voorkomen.

Archeologisch vooronderzoek

Het archeologisch vooronderzoek is ondertussen uitgevoerd. De gronden in Vlaanderen zijn overladen met geschiedenis. Wie infrastructuurwerken wil uitvoeren moet daarom eerst een archeologisch vooronderzoek laten doen. Dat onderzoek gaat na of er op de plaats van de werken archeologisch erfgoed kan begraven liggen. Het voordeel van een vooronderzoek is dat er tijdens de wegenwerken geen onverwachte archeologische sporen kunnen opduiken, waardoor de werken stilgelegd worden en vertraging oplopen.

Bouwaanvraag en openbaar onderzoek

Na het archeologisch vooronderzoek, vraagt de gemeente de bouwvergunning aan. Eerst voor zone 1, daarna voor zone 2 en 3. Voor zone 1 werd de vergunning afgeleverd op 17 mei 2017. Zodra de vergunningsaanvraag is ingediend, loopt het openbaar onderzoek voor die zone gedurende een periode van 30 dagen. Tijdens deze periode kunnen burgers de plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren indienen.

Planning van de werken

Eind oktober 2016 begon watermaatschappij Pidpa met de voorbereidende nutswerken. De waterleidingen van Over d’Aa werden volledig vernieuwd. Deze werken namen 4 tot 5 maanden in beslag. Na de nutswerken starten de werken aan de weg. De gemeente verwacht dat de werken kunnen starten in september of oktober 2017 zodat de eerste fase klaar is in mei/juni 2018. Tegen die tijd wil de gemeente een aannemer hebben aangesteld voor de tweede fase. We hopen de tweede fase klaar te hebben tegen februari/maart 2019.

Vragen?

Heb je een concrete vraag over dit project? Stuur dan een mailtje naar overdaa@essen.be. Je kan ook terecht bij de Dienst Openbare Infrastructuur op het gemeentehuis. Samen doen we er alles aan om van Over d’Aa een veilige en aangename leefomgeving te maken